Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Kronika Wydarzeń
z lat 1989-1999


1989
17 grudnia (III. Niedziela Adwentu)
Obowiązki proboszcza parafii objął ks. Zygmunt Bochenek, długoletni dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
24 grudnia
Siostry Służebniczki Starowiejskie prowadzące Zakład dla Dzieci Upośledzonych w Brzesku przy ul. Starowiejskiej otrzymały Nagrodę Fundacji imienia Jan Pawła II za rok 1989.

1990
25 stycznia
Parafialny oddział "Caritas" przeprowadził w Pawęzowie zimowisko dla 32 dzieci.
20 marca
Ukazał się zerowy numer pisma parafialnego "Z naszej Parafii".
25-29 marca
Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Edmund Karuk ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy proboszcz parafii Świętej Rodziny w Tarnowie.
10 maja
Przeniesienie do obiektów parafialnych redakcji i administracji pisma "Wzrastanie", miesięcznika katolickiego dla młodzieży, wydawanego przez Komisję Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży
10 czerwca
Prymicje ks. Piotra Markowicza, kapłana diecezji częstochowskiej.
1 lipca
Parafialny Oddział "Caritas" zorganizował kolonię w Chełmie koło Bochni (37 dzieci).
4 sierpnia
Mecz piłki nożnej na stadionie KS Okocimski Policja - Księża. Zebrano 4.673.100 zł na Dom Pomocy Społecznej w Brzesku.
2 września
Opuściła parafię organistka s. Maria Grońska, na jej miejsce przybyła s. Amata Goryl.
7 października
W Tygodniu Miłosierdzia zespół charytatywny rozpoczął cotygodniowy dyżur w każdy wtorek o 16.00.
21 października
Odsłonięto i poświęcono epitafium śp. ks. prałata Kazimierza Kopacza w pierwszą rocznicę śmierci. Fundatorem epitafium był Cech Rzemiosł Różnych.
18 listopada
W domu katechetycznym zawiązała się przy pomocy środowiska tarnowskiego grupa inicjatywna, która po kilku miesiącach utworzyła w Brzesku Grupę Anonimowych Alkoholików.
18 listopada
Protest parafii przeciwko organizowanym przez Kościół Adwentystów w Miejskim Ośrodku Kultury publicznym wykładom i projekcjom filmów atakującym podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej
27 listopada
Rozpoczęły się prowadzone przez cały rok miesięczne spotkania formacyjne dla młodych małżeństw.

1991
6 stycznia
Powstała Parafialna Rada Młodych, która objęła patronat nad Mszą św. niedzielną dla młodzieży w kościele Ducha Świętego.
5 marca
Odbyło się w kościele Ducha Świętego pierwsze spotkanie duszpasterskie i nabożeństwo dla policjantów rejonu brzeskiego.
17-22 marca
Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Józef Strugała proboszcz z Nowego Wiśnicza.
20 maja
Powstała grupa inicjatywna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
26 maja
Msza św. prymicyjna ks. Stanisława Martyki kapłana diecezji częstochowskiej.
29 czerwca
Msza św. prymicyjna o. Pawła Salamona z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (prowincja krakowska).
1 lipca
Parafialny Oddział "Caritas" zorganizował kolonię w Rytrze (76 dzieci).
25 lipca
Zmarła mgr Helena Bereziuk, długoletnia nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum i Liceum w Brzesku prowadząca od kilkunastu lat Oddział Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
15 sierpnia
Krakowska Fabryka Mebli w Brzesku wykonała 32 ławki do nowego kościoła według projektu inż. arch. Janusza Popławskiego z Krakowa.
1 września
Kilka osób podejmuje po raz pierwszy w dziejach parafii studia teologiczne dla świeckich w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej i w Studium Katechetycznym w Tarnowie.
10 listopada
Otwarto w budynku parafialnym przy Pl. Kazimierza Wielkiego 14 sklep z dewocjonaliami "Święty Jakub". Sklep prowadzą osoby prywatne pod patronatem parafii.
24 listopada
Rozpoczęto w domu katechetycznym cykl miesięcznych wykładów i spotkań propagujących kulturę chrześcijańską.
25 listopada
Wybiałkowano i wymalowano świątynię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
10 listopada
Sprzedano Firmie Marka Olesińskiego w wyniku publicznego przetargu tereny parafialne dzierżawione od wojny przez Firmy Transbud i Kombinat Budowlany.

1992
23-27 lutego
Kazania niedzielne dla wszystkich i seminaria wieczorne dla ok. 50 osób wprowadzające w ducha i metodę projektu "Nowy Obraz Parafii" w ramach Ruchu dla Lepszego Świata. Kazania głosił i zajęcia prowadził z grupą świeckich animatorów ks. Józef Jakubiec proboszcz parafii Świętej Rodziny w Krakowie - Nowy Bieżanów.
8 marca
Powstał przy współpracy duszpasterstwa parafialnego wspierany przez Urząd Miejski Klub Abstynenta "Szansa" przy ul. Piłsudskiego 1 lb.
5-9 marca
Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Władysław Palmowski proboszcz parafii Rozłazino (diec. pelplińska) realizującej program Ruchu dla Lepszego Świata.
10 czerwca
W domu parafialnym otwarto punkt informacji i pośrednictwa pracy dla bezrobotnych. Czynny we środy od 17.00 do 19.00. (Działał 3 lata).
15 września
Powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej liczącej 14 osób.
12 czerwca
Przeprowadzono gruntowny remont i uzupełnienie wyposażenia kuchni, urządzono nową pralnię. Założono centralkę telefoniczną na plebanii. Zlikwidowano stajnie. Budynki gospodarcze zaadaptowano na garaże. Przeprowadzono remont domu katechetycznego, w którym znalazły pomieszczenie biblioteka, kawiarnia "Karolinka" i mieszkanie dla jednego z księży.
25 czerwca
Parafialny Oddział "Caritas" zorganizował kolonię w Żurowej koło Biecza (42 dzieci).
28 czerwca
Przybył do parafii ks. Józef Mularz z misją od Kurii Diecezjalnej, aby w okolicach Cmentarza Komunalnego tworzyć zaczątki nowej parafii.
15 sierpnia
Remont kościoła Ducha Świętego: adaptacja sal na biura poradni, naprawa przeciekającego dachu, naprawa ogrodzenia.
13 września
Pierwsza informacja przekazana parafii w ramach kazania o możliwości spełniania obowiązku uczestnictwa we mszy niedzielnej w sobotę wieczór.
20 września
Rozpoczęto wstępny rok realizacji programu Odnowy Parafii w ramach Ruchu dla Lepszego Świata przez udział ok. 50 parafian w Krajowej Pielgrzymce Ruchu na Jasnej Górze.
16 listopada
Rozpoczęcie prac zmierzających do wykonania chodnika i drogi dojazdowej do kościoła od ul. Uczestników Ruchu Oporu. Wyłożono powierzchnię trwałą kostką betonową (Firma Marka Olesińskiego).

1993
10 stycznia
Parafię podzielono na 9 rejonów i zorganizowano opłatki rejonowe w domu katechetycznym gromadzące od kilkunastu do 50 osób.
Pierwszy numer listu "Rodzina Parafialna" zawierający pytania do parafian oceniające stan duszpasterstwa i zaangażowanie wiernych. Inicjatywa Ruchu dla Lepszego Świata.
12 lutego
Kuria Diecezjalna podjęła decyzję o podziale lasu należącego dotąd do naszej parafii, znajdującego się w Jadownikach:
- tworzącej się parafii Miłosierdzia Bożego przydzielić 7 ha,
- parafii Brzesko-Słotwina przydzielić 2 ha.
Reszta lasu, tj. 9,36 ha zostaje przy parafii św. Jakuba.
27 marca
W naszej parafii powstał pierwszy w diecezji tarnowskiej Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców liczący 30 członków. Prezesem wybrano mgr Marię Kociołek.
25 marca
Firma Zarzyckich z Krakowa wykonała ostatni witraż do nowego kościoła (św. Maksymilian Kolbe).
10 kwietnia Kuria Diecezjalna zatwierdziła projekt urządzenia ściany głównej nowego kościoła. Autor projektu dr Józef Furdyna artysta plastyk z Krakowa.
28 marca - 2 kwietnia
Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Julian Chmiel proboszcz parafii św. Rocha w Rzeszowie.
6 czerwca
Prymicje ks. Stanisława Steca kapłana diecezji tarnowskiej.
11-12 czerwca
Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez bp. Władysława Bobowskiego
20 czerwca
W domu katechetycznym otwarto Bibliotekę Parafialną po wielu miesiącach katalogowania i opracowywania księgozbioru liczącego ok. 2000 tomów.
25 czerwca
Rozpoczęto trwającą miesiąc renowację kościoła św. Jakuba przez zespół konserwatorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierownictwem dra Józefa Furdyny.
25 lipca
Celebrowano sumę odpustową ku czci św. Jakuba z udziałem bp. Józefa Życińskiego, który poświęcił witraże w nowej świątyni i odnowione ołtarze w kościele św. Jakuba.
16 lipca
Biskup tarnowski Józef Życiński w północno-zachodniej części Brzeska utworzył nową parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Ks. Józef Mularz został mianowany proboszczem. Nowej parafii przekazano czasowo kościół Ducha Świętego.
20 lipca
Ukazał się pierwszy numer pisma parafialnego " Z naszej parafii".
10 października
Przekazano parafii Miłosierdzia Bożego duże ilości stali i różnych materiałów budowlanych pozostałych po budowie nowego kościoła. Wartość: ok. 150 milionów zł.
7 grudnia
Rozpoczęcie w parafii peregrynacji 6 kopii Obrazu Miłosierdzia Bożego.

1994
17 stycznia
Rozpoczęcie organizowanych przez Komendę Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy współpracy parafii w domu katechetycznym kursów przyuczenia chłopców do pracy w zawodach budowlanych.
20 lutego
Inauguracja przez Bp. Józefa Życińskiego wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jakuba i ustanowienie dyżurów spowiedników w ciągu dnia.
21-26 marca
Rekolekcje wielkopostne głosił ks. dr Bolesław Margański, wykładowca Seminarium Duchownego w Tarnowie.
29 kwietnia - 1 maja
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy współudziale redakcji "Wzrastania" zorganizowało I. Brzeskie Dni Młodych pod hasłem: "Młodzi młodym dają szansę i przekazują nadzieję".
15-22 maja
Redemptoryści z Tuchowa, ojcowie Jan Przewoźnik i Stanisław Gruszka przeprowadzili misje parafialne.
25 lipca
Odpust parafialny ku czci św. Jakuba. Przed odpustem odnowiono zabytkowy krzyż, obraz "Ecce Homo", obraz "Jezu, ufam Tobie" i ufundowano dwie bardzo solidne skarbony. Ustawiono w dużym kościele nowe konfesjonały i ławy przyścienne.
15 sierpnia
W kościele parafialnym odbyła się uroczystość złożenia ślubów wieczystych przez 10 sióstr profesek ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, w tym 2 pochodzących z naszej parafii: s. Małgorzaty Prusak i s. Danuty Świerczek.
16-17 września
Parafialny Zespół Koordynacyjny Ruchu dla Lepszego Świata zorganizował w sanktuarium w Pasierbcu Ogólnopolską Pielgrzymkę tegoż Ruchu.
30 października
Przywrócenie do kultu obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który został odnowiony i oprawiony w ozdobne ramy.
6 listopada
Uruchomienie w bibliotece parafialnej wypożyczalni kaset religijnych video "Lumen".
18-21 grudnia
Rekolekcje adwentowe prowadzili prof. Andrzej Potocki z Warszawy prezes krajowy KSW, Antoni Marcke pełnomocnik wojewody ds. profilaktyki alkoholowej, ks. lic. Stanisław Marek proboszcz w Słotwinie i ks. dr Piotr Gajda b. oficjał Sądu Diecezjalnego.

1995

22 stycznia 
Misterium Bożego Narodzenia "Moje Betlejem" i koncert kolęd zespołu "Skaldowie".
5-9 marca
Renowacja Misji Parafialnych Prowadzi O. Henryk Zienkiewicz, redemptorysta.
29 marca
Powstanie grupy inicjatywnej Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Brzesku.
30 marca
Kuria Diecezjalna zatwierdziła nowy projekt urządzenia i dekoracji prezbiterium kościoła Maryi Matki Kościoła według projektu profesora Wincentego Kućmy z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
20 kwietnia
Powstał pierwszy w diecezji tarnowskiej Oddział Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Katolickich.
15 maja
Po wielu latach przerwy uruchomiono zegar na wieży kościoła św. Jakuba.
4 czerwca
Prymicje ks. Jacka Wrony, kapłana diecezji tarnowskiej
11 czerwca
Prymicje ks. Marka Bacha, kapłana diecezji tarnowskiej.
1-11 września
Pielgrzymka młodzieży organizowana przez parafię na Europejskie Spotkanie Młodych Katolików w Loreto. Pielgrzymkę poprowadził ksiądz proboszcz Zygmunt Bochenek.
16 września
Decyzją Kurii Diecezjalnej tworząca się parafia Miłosierdzia Bożego otrzymała należące dotąd do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła dwie działki nr 827/7 i 827/50 o łącznej powierzchni 3, 3454 ha pod budowę kościoła i plebanii.
30 września
Siostra Monika (Sebastiana) Brożyna ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa (Józefitki) złożyła w Krakowie śluby wieczyste.
3 października
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga rozpoczęło kursy języków angielskiego i niemieckiego korzystając z pomocy finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
10 listopada
Zbudowano scenę, zakupiono krzesła i wyłożono płytkami posadzkę dolnego kościoła. Wykonano instalacje nagłaśniającą, oświetleniową i inne prace w tym pomieszczeniu.
26 listopada - 3 grudnia
Odbył się I. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Większość punktów programu odbyła się w nowo otwartej Auli Chrystusa Króla pod nowym kościołem.

1996
1 lutego
Przygotowano bogaty program zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, m.in. turnieje szachowe, pingpongowe, spotkania z piosenką religijną w Auli Chrystusa Króla, a w domu katechetycznym zimowisko dla 36 dzieci prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.
9-10 marca
Odbył się w błoniu dzień skupienia dla członków rad duszpasterskich dekanatu brzeskiego. Wśród 42 uczestników 7 było z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła.
20 kwietnia
Koło Rejonowe Nr 3 Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę zaczęło prowadzić comiesięczne zabrania dla chorych w domu katechetycznym.
1-5 maja
Odbyły się II. Brzeskie Dni Młodych pod hasłem: "Bądźcie zwiastunami życia, radosnej nadziei i miłości". We Mszy polowej 3 maja uczestniczyła delegacja zaprzyjaźnionego miasta Langenenslingen w Bawarii.
26 maja
Prymicje ks. Piotra Fałkowskiego kapłana diecezji częstochowskiej.
5 czerwca
Firma Antoniego Patulskiego zbudowała skomplikowaną konstrukcję nośną dla przyszłej nastawy ołtarza w nowym kościele.
28 sierpnia
Powstał Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego.
15 sierpnia
Siostra Elżbieta Mleczko ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (służebniczki dębickie) złożyła śluby wieczyste w Tuchowie.
20 października
Wymieniono dach na należącym do parafii domu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 14, gdzie mieszkają siostry służebniczki starowiejskie.
23 października
Około 200 osób z Brzeska i okolicy (5 autokarów) wzięło udział w II. Marszu Życia w Warszawie idąc na czele 50-tysięcznej manifestacji przed Sejmem w obronie życia nienarodzonych.
15 listopada
Na cmentarzu parafialnym rozebrano kostnicę, zakończono budowę muru od strony kościółka i zlikwidowano starą grabarzówkę.
24 listopada - 1 grudnia
Odbył się II. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Gościem był m.in. ks. dr Józef Kloch, dyrektor Radia "Dobra Nowina" w Tarnowie.
30 grudnia
Powstał parafialny oddział Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie. Opiekunem został ks. Stanisław Borek.
W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w czasie uroczystości opłatkowej z udziałem przedstawicieli Miasta i Gminy zawieszono uroczyście poświęcony krzyż.

1997
15 lutego
W czasie ferii zimowych, podobnie jak w poprzednim roku zorganizowano dla dzieci i młodzieży szkolnej: turnieje szachowe, pingpongowe, jasełka, koncerty kolęd i zimowisko dla ok. 30 dzieci. W okresie zimowym przeprowadzono ponadto (sprawy organizacyjne prowadziło Stowarzyszenie Kolpinga) trzy duże turnieje pingpongowe z udziałem ok. 200 osób.
20 marca
Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych przeprowadzono po raz pierwszy Drogę Krzyżową poza kościołem na Osiedlu Ogrodowa przy manifestacyjnym udziale wiernych. Rozważania prowadził ks. Edmund Karuk CM z Krakowa.
25 marca
Proboszcz ks. Zygmunt Bochenek odbył krótką podróż misyjną na Ukrainę do parafii Różyn (diecezja żytomierska) zawożąc w darze od parafii brzeskiej stacje Drogi Krzyżowej i 55 kompletów strojów pierwszokomunijnych.
1 - 3 maja
Odbyły się III. Brzeskie Dni Młodych pod hasłem: "Nie bójcie się pójść za Chrystusem".
11 maja
Założono nowe tabernakulum wykonane przez Firmę Antoniego Oremusa z Krakowa według projektu Wincentego Kućmy.
19 maja
Manifestacyjnie, przy ogromnym udziale mieszkańców Brzeska odbyło się uroczyste wprowadzenie do kościoła parafialnego po procesji z cmentarza komunalnego kopii Figury Matki Boskiej Fatimskiej. Nabożeństwa przygotowawcze i samą uroczystość prowadził O. Stanisław Kałdon, dominikanin z Krakowa.
18 maja
Prymicje ks. Bogusława Woźniaka, kapłana diecezji tarnowskiej
29 maja
W duchowej łączności ze Światowym Kongresem Eucharystycznym przeprowadzono nabożeństwo Bożego Ciała przy ołtarzu polowym w parku przy dawnym pałacu Goetzów. Po nabożeństwie alejami parku odbyła się procesja.
8 czerwca
Dzięki darom zaprzyjaźnionego oddziału Stowarzyszenia Kolpinga w Wietmarschen w Niemczech parafialna Rodzina Koipinga uruchomiła na plebanii wypożyczalnię wózków inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych.
13 lipca
Miasto Brzesko i okolice zostały dotknięte klęską wielkiej powodzi. Ucierpiało 747 rodzin, których mieszkania i piwnice zostały zalane i zniszczone. Uruchomiono punkt pomocy "Caritas" działający codziennie przez półtora miesiąca. Poza parafiami z diecezji bardzo znaczącą pomoc parafianie otrzymali z archidiecezji krakowskiej. Pomoc ta była wielowymiarowa: Do 1 października 1997 roku wypłacono poszkodowanym 523.500 zł. Najbardziej poszkodowani otrzymali po 1500 zł, ci którzy mieli zalane piwnice po 500 zł, a mieszkańcy zalanych fundamentów bloków po 300 zł.
10 sierpnia
Ok. 20 dzieci z rodzin poszkodowanych przez powódź przebywało w zaprzyjaźnionej Rodzinie Kolpinnga na Węgrzech w Matrafüred-Sasto.
15 sierpnia
Siostra Bernadeta Toboła ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najswiętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (służebniczki starowiejskie) złożyła śluby wieczyste.
15 października
Odbyły się Dni Ruchu dla Lepszego Świata, które prowadził proboszcz parafii św. Alberta w Jaworznie ks. Józef Gut. Zainicjowano działalność Parafialnego Klubu Seniora, który zbiera się co miesiąc w kawiarence "Karolinka".
23-30 listopada
W czasie III. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: "Wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy" odbyło się poświęcenie i otwarcie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej wspieranej przez Urząd Miasta i Diecezjalną "Caritas".
Powstała w Brzesku wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.
W ramach Dekanalnego Studium Akcji Katolickiej zorganizowano pięć sesji w latach 1996 - 1997. Uczestniczyło w nich od 20 do 30 osób. Zajęcia prowadzili m.in. profesorowie Seminarium Duchownego w Tarnowie, pracownicy Kurii Diecezjalnej i liderzy Stowarzyszeń Katolickich.

1998
8 marca
Poświęcono i oddano do użytku organy elektronowe firmy Johannus zakupione za ok. 50.000 zł (10 razy tańsze od piszczałkowych).
29 marca-3 kwietnia
Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Franciszek Jarząb z Sopotu.
30 kwietnia - 3 maja
Odbyły się IV. Brzeskie Dni Młodych pod hasłem: "Duch Święty rozwesela naszą młodość". Szczególnym akcentem był koncert zespołu "Armia" z Tomkiem Budzyńskim.
1 czerwca
Prymicje ks. Mirosława Frankowskiego, kapłana Towarzystwa Chrystusowego.
11 czerwca
Msza św. polowa w uroczystość Bożego Ciała odbyła się na Stadionie KS Okocimski i zakończyła się procesją po sąsiednich ulicach.
5 lipca
Kolonia "Caritas" w Tylmanowej (75 dzieci), kolonia Rodziny Kolpinga w Grybowie (40 dzieci).
15 lipca
Otoczenie kościoła św. Jakuba wyłożono żółtą kostką betonową.
31 lipca
Przeniesienia wśród posługujących w kościele sióstr słuzebniczek starowiejskich. Siostra Barbara Gawełda zakończyła swoją posługę organistki na jej miejsce przybyła siostra Amata Goryl. Po odejściu siostry Marii Matusiewicz obowiązki zakrystianki objęła siostra Grażyna Gruca.
1 września
Zamieszkał w parafii pochodzący z Brzeska ks. prałat Franciszek Kostrzewa, emerytowany proboszcz w Krynicy-Zdroju.
15 września
Powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Prezesem został mianowany inż. Jan Kusiak.
25 września
Zawiązał się komitet do gromadzenia dokumentów, pamiątek i różnych eksponatów dla planowanego muzeum parafialnego w starej zakrystii kościoła św. Jakuba.
13 października
Procesją fatimską ulicami miasta zapoczątkowano peregrynację siedmiu małych kopii Figury Matki Bożej Fatimskiej w siedmiu rejonach parafii.
19 października
Po raz pierwszy do wyborów do Rad Miasta Brzeska i Powiatu Brzeskiego przystąpiły stowarzyszenia i środowiska katolickie: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Ruch Światło-Życie, Civitas Christiana, Ruch dla Lepszego Świata, "Caritas" i Rady Parafialne. Weszły one w skład Brzeskiego Porozumienia Prawicy. Blok ten odniósł przygniatające zwycięstwo zarówno w mieście jak i w powiecie.
22 - 30 listopada
Odbył się IV. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: "Świadomi własnej kultury i pełni żywej wiary budujemy suwerenne państwo". Przypomniano ponad stuletnią historię brzeskiego "Sokoła". Poświęcono znaleziony niedawno w kościele, ukryty w 1939 r., sztandar "Sokoła".

1999
15 lutego
Z inicjatywy Brzeskiego Towarzystwa Gryf i Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich powstała Wspólnota Samarytańska skupiająca opiekujących się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi i samotnymi w domach.
13 - 18 marca
Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Michał Józefczyk proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.
30 kwietnia - 3 maja
V. Brzeskie Dni Młodych miały w programie Festyn Rodzinny i koncert alumnów Zgromadzenia Księży Saletynów "Schola Salettina". Reportaż z programu nadała Telewizja Polska w programie dla młodzieży "Raj". Został on uznany za najlepszy z tygodniowych audycji w roku 1999.
15 maja
Powstał dziecięcy zespół teatralny "Chochliki".
30 czerwca
Parafialna "Caritas" dysponuje przez cały rok pieniędzmi składanymi do skarbony św. Antoniego. W warunkach rosnącej biedy potrzeby są coraz większe dlatego wprowadzono składkę na ,,Caritas" w każdy pierwszy piątek na Mszy o godzinie 8.00 i 18.00.
1 lipca
Kolonia "Caritas" w Szczawnicy (dla 76 dzieci). Kolonia Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim (dla 30 dzieci).
25 lipca
W uroczystość odpustowa ku czci św. Jakuba Apostola kazania na wszystkich Mszach św. głosił ks. Józef Lipiecki proboszcz parafii Lubar na Ukrainie. Zebrane ofiary przeznaczono na potrzeby jego parafii.
20 września
Przeprowadzono prace remontowe dachu na kościele połączone z rekonstrukcją niektórych jego części. Powierzchnie przy rynnach pokryto sprężystą i elastyczną papą MONO. Poprawiono odwodnienie tego budynku sakralnego.
24 października
Parafia Miłosierdzia Bożego przeżyła radosny dzień poświęcenia nowej świątyni, w której budowie od początku uczestniczyła jej macierzysta nasza parafia. Parafia nasza z powrotem przejmuje kościół Ducha Świętego, który przez ostatnie lata służył tworzącej się parafii Miłosierdzia Bożego.
21-28 listopada
Odbył się V. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem "Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel ludzkości - wczoraj, dziś i na wieki". Jeden z wykładów wygłosił wicemarszałek Senatu Andrzej Chronowski. Po raz pierwszy w programie Tygodnia zorganizowano "Andrzejki jakich jeszcze nie było" dla młodszej młodzieży w Auli Chrystusa Króla.
8 grudnia
Brat Zygmunt Czerny odbywający formację w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) złożył w Krakowie śluby wieczyste.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" powołane do życia przez krąg osób skupionych przy Oddziale Rehabilitacji w Szpitalu Rejonowym pod kierownictwem dr Marii Kędziora rozpoczęło comiesięczne spotkania duszpasterskie w Auli Chrystusa Króla.

 

Kronika Wydarzeń
z lat 2000-2007


2000
4 marca
Zabawa "ostatkowa" dla młodzieży organizowana przez Rodzinę Kolpinga w Auli Chrystusa Króla pod profesjonalnym kierownictwem wodzireja Lilii Sztyler.
10 marca
Powstało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie" w celu propagowania nauki papieża Jana Pawła II o pełnej formacji młodych opartej na zasadach chrześcijańskich. Cel ten chce realizować poprzez:
- Wydawanie przejętego od Komisji Episkopatu do Spraw Młodzieży miesięcznika "Wzrastanie" wychodzącego w Brzesku od 1990 roku;
- Organizowanie Dni Młodych i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej;
- Założenie szkoły katolickiej. Prezesem wybrano Marię Babicz.
9-12 marca
Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Marian Wrona, proboszcz w Szówsku k. Jarosławia. W czasie tych ćwiczeń duchownych codziennie były dyżury psychologa, księdza rekolekcjonisty i animatora apostolstwa trzeźwości.
1 maja
Około 100 osób z parafii i okolicy brało udział w ogólnokrajowej pielgrzymce Ruchu dla Lepszego Świata w Roku Jubileuszowym do Rzymu.
28 maja
Prymicje ks. Henryka Kołodzieja, kapłana diecezji tarnowskiej.
1 lipca
Kolonia "Caritas" w Tylmanowej (78 dzieci).
23 lipca
Pierwszy raz odbyło się w Brzesku Święto Policji. W programie była Msza św. celebrowana na placu Kazimierza Wielkiego.
16 sierpnia
Zrekonstruowano bramę cmentarza parafialnego i ustawiono na niej nowe figury.
10-12 września
I. Brzeskie Dni Rodziny organizowane przez stowarzyszenia katolickie i Komisję do Spraw Rodziny w Urzędzie Miasta. Odbyła się promocja "Raportu o sytuacji rodzin w gminie Brzesko". Patronat nad Dniami objął biskup tarnowski Wiktor Skworc.
13 września
Poświęcono w czasie procesji fatimskiej kapliczkę na osiedlu Ogrodowa, ufundowaną przez mieszkańców jako wotum Roku Jubileuszowego.
26 listopada -3 grudnia
odbył się VI. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: "Nowa ewangelizacja kultury dla przybliżenia wiosny chrześcijaństwa" z udziałem o. Jana Góry, dominikanina, twórcy ośrodków ewangelizacyjnych w Jamnej i Lednicy.
15 grudnia
Zbudowano z pieniędzy przekazanych przez Urząd Miasta podjazd do kościoła dla niepełnosprawnych od ul. Chopina.

2001
23-24 lutego
Nawiedzenie parafii przez Maryję w znaku Ikony Jasnogórskiej Na tę uroczystość parafianie przygotowali się przez rekolekcje maryjne wygłoszone przez redemptorystów ojców Zbigniewa Chaima i Tomasza Mularza oraz przez akcję charytatywną "Dar serca naszej rodziny".
11 lutego
Z okazji Światowego Dnia Chorego bp Wiktor Skworc odprawił Mszę św. w kaplicy Szpitala Rejonowego.
30 marca Skradziono z kościoła św. Jakuba, po wyrwaniu ze ściany, masywną skarbonę św. Antoniego (wagi ok. 15 kg) w niedzielę po południu. Znaleziono ją po kilku tygodniach nie otwartą w Jasieniu w rowie.
16 kwietnia Ukazał się pierwszy numer pisma parafii dekanatu brzeskiego "Kościół nad Uszwicą" redagowanego przez zespół pod kierownictwem dziekana ks. Zygmunta Bochenka.
1-3 maja
"Złote Gody Rzemiosła Brzeskiego" na Pl. Kazimierza Wielkiego były uwieńczeniem VI. Brzeskich Dni Młodych pod hasłem: "Odpowiedzialnie żyć - solidarnie działać". W programie była organizowana po raz pierwszy Parafiada Sportowa Dekanatu Brzeskiego. Gościem Parafiady był olimpijczyk ks. Paweł Łukaszka z Krakowa.
30 czerwca
Rozpoczęto intensywne prace w kościele. Przebudowano stopnie ołtarza. Postawiono nową ambonę. Płytami marmurowymi obłożono filary, pilastry i ściany w przewiązce, kropielnice, marmurowy stolik na prasę. Prace wykonała Firma Granit.
15 lipca
Kolonia "Caritas" w Szczawnicy (44 dzieci).
16 lipca
Kilkadziesiąt osób przyjęto do Bractwa Szkaplerza Świętego.
29 lipca
Powstał Parafialny Komitet Pomocy dla Powodzian z Sądeckiego i Tarnobrzeskiego. Zawieziono poszkodowanym kilka samochodów żywności i innych darów. "Caritas" przekazała ok. 14.000 puszek groszku wartości 34.000 zł otrzymanego od PolAmPack.
15 sierpnia
Obowiązki zakrystianki przejęła siostra Katarzyna Garwol po przeniesieniu siostry Grażyny Grucy.
19 sierpnia
Dokonano remontu chóru i zakrystii w kościele Ducha Świętego. W niszy na zewnątrz od ul. Kościuszki ustawiono figurę Dobrego Pasterza, św. Stanisława i Jana Pawła II - dar rzeźbiarza - Stanisława Borowca.
Na plebanii, wykorzystując przestrzeń korytarza wykonano cztery łazienki w mieszkaniach księży. Sprawiono energooszczędny piec na gaz centralnego ogrzewania typu "Buderus". Wykorzystano ulgę ekologiczną.
15-16 września
Stowarzyszenia katolickie i Komisja do Spraw Rodziny przy Urzędzie Miasta zorganizowały II. Brzeskie Dni Rodziny pod hasłem: "Od zdrowej rodziny zależą losy narodu i państwa". W programie była szeroka informacja o Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), z okazji otwarcia w Brzesku pierwszej jej placówki.
25 listopada - 2 grudnia
Odbył się VII. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: "Aby bogactwo wiary przemienić w intensywność służby i miłości miłosiernej". W programie Tygodnia zorganizowano I. Dekanalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Gośćmi były Siostry Dominikanki ze swoją przełożoną generalną matką Julią Bakalarz.
30 listopada - 2 grudnia
Rekolekcje dla członków i sympatyków Kręgów Rodzin z całego Rejonu Brzeskiego prowadził ks. Jan Mikulski w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku dla ok. 100 osób

2002
25 stycznia
Parafia gościła chór "Lumen" z Kołomyi na Ukrainie. Chórzyści mieszkali u rodzin.
26 lutego
Tradycyjnie na zakończenie rekolekcji dla młodzieży odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta przy bardzo licznym udziale parafian.
17-21 marca
Parafialne rekolekcje ewangelizacyjne po hasłem "Aby lepiej poznać i przyjąć Chrystusa" wygłosił ks. Jan Mikulski krajowy moderator Kręgów Rodzin Ruchu Światło - Życie.
23. kwietnia
Ponieważ remont dachu z r. 1999 nie był do końca skuteczny i dach ostatniej zimy znów przeciekał, podjęto pracę na nowo. Udrożniono rynny spustowe, naprawiono pokrycie dachu, zainstalowano grzałki elektryczne z czujnikiem w rynnach poziomych dachu. Wykonano także ocieplenie sklepienia kościoła św. Jakuba.
Firma Zarzyckich dokonała rekonstrukcji figuralnych witraży w kościele św. Jakuba (6).
30 kwietnia - 3 maja
VII. Brzeskie Dni Młodych pod hasłem "Wy jesteście solą ziemi i światłem świata". Ozdobą programu były tańce i śpiewy zespołu "Kołomyjka" z Kołomyi w strojach huculskich. Po raz pierwszy wręczono Nagrody "Wzrastania", które otrzymali red. Halina Bednarczyk i ks. dr Jerzy Pawlik, długoletni krajowy duszpasterz dziewcząt.
26 maja
Prymicje ks. Piotra Gawendy, kapłana diecezji tarnowskiej.
1 lipca
Kolonia "Caritas" (dla 44 dzieci).
5 lipca
Około 50 osób wyjechało w pielgrzymce charytatywnej na Ukrainę (Kołomyja - Czerniowce - Kamieniec Podolski - Lwów).
25 sierpnia
Założono w zakrystii dużą tablicę rozdzielczą prądu i uporządkowano sprawę oświetlenia w kościele.
27 sierpnia
Na miejsce organistki siostry Amaty Goryl przybyła siostra Barbara Gawełda.
13 września
Odbyły się III. Brzeskie Dni Rodziny - z udziałem znanego publicysty i pisarza katolickiego Czesława Ryszki.
30 września
Na zebraniu zarządu powiatu starosta brzeski Grzegorz Wawryka wręczył Marii Babicz prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie" i ks. prob. Zygmuntowi Bochenkowi, asystentowi kościelnemu Stowarzyszenia akt dzierżawy budynku dawnego ambulatorium przy ul. Browarnej. Akt ten zakończył trwające od pięciu lat starania Stowarzyszenia o pozyskanie na Szkołę Katolicką budynku należącego dotąd do Spółki Carlsberg - Okocim.
6 - 7 października
Biskup pomocniczy Jan Styrna przeprowadził wizytację kanoniczną parafii. Przed wizytacją ks. Władysław Bielatowicz z Tarnowa wygłosił rekolekcje.
17 listopada
Przeprowadzono wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybrano 10 osób. Razem z członkami z nominacji według wymogów prawa cała Rada liczy 24 osoby (w tym 6 członków Parafialnej Rady Ekonomicznej).
23 - 30 listopada
Odbył się VIII. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: "Poznać i przyjąć z miłością Chrystusa". Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie" zorganizowało dyskusję otwartą: "Dlaczego i jaka szkoła katolicka w Brzesku?"

2003
6 stycznia
Uroczyste ogłoszenie założenia w parafii Bractwa Szkaplerza św. Ponad roku wcześniej grupa osób propagowała w naszej parafii Szkaplerz św. Przyjęło go ponad 100 osób. Klub Seniora organizował pielgrzymki do sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej. Podjęto myśl o erygowaniu Bractwa Szkaplerznego. Uzyskano wymagane pozwolenie z Rzymskiej Kurii Generała Zakonu Karmelitów. Biskup Tarnowski wydał dekret erygujący to Bractwo. O. Dawid karmelita z Czernej wręczył 42 osobom legitymacje członków. Parafialna Rodzina Szkaplerzna liczy około 170 osób. Bractwo ponad 40.
18 lutego
Otwarcie Centrum Pomocy Bezrobotnym prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Bp Jan Styrna odprawił Mszę św. w kościele parafialnym. W koncelebrze był ks. Janusz Rekowski prezes krajowy Rodziny Kolpinga w Polsce. Uczestniczyli m.in. goście z Rodziny Kolpinga w diecezji Essen. Siedziba Centrum mieści się w pawilonie obok starego szpitala przy ul. Ogrodowej.
6 kwietnia
Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Marian Rajchel z Jarosławia, twórca i dyrektor katolickiego Radia "Ave Maria".
30 kwietnia - 3 maja
VIII. Brzeskie Dni Młodych z happeningiem pod hasłem: "Wspaniały czas młodości bez uzależnień czyli w wolności" i koncertem Jana Wojdaka. Nagrodę "Wzrastania" otrzymał długoletni współpracownik pisma ks. prałat Adam Kaźmierczyk.
25 maja
Wygłoszono kazanie o zadaniach będącej w stanie organizacji szkole katolickiej i zbierano ofiary "do puszek" na pokrycie kosztów remontu jej budynku .
15 lipca
Rozpoczęcie prac renowacyjnych w kościele św. Jakuba. Wykonano ciąg centralnego ogrzewania, urządzono kotłownię i położono posadzkę granitową. Wstawiono nowe ławki.
15 lipca
Kolonia "Caritas" w Lipniku k. Łańcuta (36 dzieci).
25 lipca
Kazanie odpustowe wygłosił ks. Jan Spyrka duszpasterz w Oziornoje w Kazachstanie. W czasie odpustu ku czci Matki Kościoła głosił kazania ks. Adam Dynak z Witebska na Białorusi. Łącznie zebrano na pomoc dla tych parafii ponad 10.000 zł.
1 września
Rok szkolny rozpoczyna Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące (na razie w domu katechetycznym).
5 - 7 września
Odbyły się IV. Brzeskie Dni Rodziny, w ramach których Cech Rzemiosł Różnych zorganizował Diecezjalne Święto Chleba. Młodzież zaś spotkała się z Romanem Kluską, twórcą i byłym właścicielem firmy "Optimus".
20 września
Zakończono prace przy rekonstrukcji muru cmentarnego od ul. Kościuszko. Inwestycję prowadził i finansował Urząd Miasta.
27 września
Dwaj wikariusze parafialni księża doktorzy Jacek Siewiora i Leszek Durlak udają się do pracy naukowo-dydaktycznej w Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim diecezji Kamieniec Podolski na Ukrainie.
19 października
Poświęcono odnowiony kościół św. Jakuba, w tym zrekonstruowany dawny ołtarz Matki Bożej Różańcowej, w którym umieszczono po gruntownej konserwacji, pochodzący z XVII wieku wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem coraz częściej nazywany Matką Boską Brzeską .
23 - 30 listopada
Odbył się IX. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem "Głosić Ewangelię nadziei nowej Polsce i nowej Europie". W Tygodniu zorganizowano III. Dekanalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
20 grudnia
Właściciele "Restauracji Galicyjskiej" Anna i Kazimierz Kuralowie i Oddział Parafialny "Caritas" przygotowali wieczerzę wigilijną dla ok. 200 osób w nowym Centrum Handlowym Mark 1
21 grudnia
Z inicjatywy grupy animatorów absolwentów Diecezjalnego Studium Apostolstwa Trzeźwości uruchomiono punkt informacyjny "Pierwsza Pomoc" dla osób mających problemy z alkoholem.

2004
1 luty
Pierwszy wieczór kolęd i pastorałek pod patronatem ks. mgr Marka Szewczyka
17 luty
W Auli Chrystusa Króla odbyła się zabawa karnawałowa dla niepełnosprawnych, organizowana przez Stowarzyszenie "Ostoja" i Warsztaty Terapii Zajęciowej
13 - 18 marzec
Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. Mieczysława Nowaka
Maj
Ukazanie się pozycji książkowej pt. "Wezwał ich Pan" autorstwa ks. Franciszka Kostrzewy.
Maj
Ukazanie się pierwszej monografii pt. "Kościoły i Parafie Miasta Brzeska", autorstwa ks. prof. Stanisława Piecha i prof. Feliksa Kiryka
18 marzec
Rozpoczęcie peregrynacji obrazu MB Brzeskiej w 7 kopiach
1 - 4 maj
9 Brzeskie Dni Młodych pod hasłem "Kształtujemy oblicze Europy"
2 maj
Msza święta z okazji przeniesienia siedziby Szkoły Katolickiej z domu katechetycznego do własnego budynku przy ulicy Browarnej 2
30 maj
Msza święta prymicyjna ks. mgr Jarosława Skrzypka. Podczas której homilię wygłosił ks. prof. Jan Kaniuk
30 maj
Święcenia kapłańskie ks. mgr Mateusza Hebdy w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie
31 maj
Uroczysta suma odpustowa ku czci Maryi Matki Kościoła, pod przewodnictwem ks. Jarosława Skrzypka
6 czerwiec
Msza święta prymicyjna ks. mgr Mateusza Hebdy. Homilię wygłosił ks. dziekan Zbigniew Sajnóg z Warszawy. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa Garnizonu w Rzeszowie
10 czerwiec
Uroczystość Bożego Ciała. Procesja przeszła następującą trasą: Rynek, ul. Kościuszki, ul. Jagiełły, ul. Ogrodowa i zakończenie na placu Kazimierza
20 czerwiec
Jubileusz 50 - lecia kapłaństwa ks. Prałata Franciszka Kostrzewy
15 sierpień
Msza św. dziękczynna za 15 lat posługi pasterskiej ks. kanonika Zygmunta Bochenka
21 - 22 sierpień
Ogólnopolska pielgrzymka Ruchu dla Lepszego świata do Witkowic k. Częstochowy. Z naszej parafii uczestniczyło 25 osób
22 sierpień
Uroczyste powitanie nowego proboszcza parafii, ks. mgr Józefa Drabika
29 sierpień
Powitanie nowego wikariusza ks. mgr Stanisława Tokarskiego pochodzącego z Dobrociesza
4 wrzesień
V Brzeskie Dni Rodziny
5 wrzesień
Diecezjalne Święto Chleba. Uroczysta Msza święta na Placu Kazimierza pod przewodnictwem Pasterza diecezji, ks. Bp. Wiktora Skorca
11 wrzesień
Uroczysta peregrynacja cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej z Bochni.
4 październik
Coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Okulicach
6 październik
Piesza pielgrzymka do Sanktuarium MBR w Bochni
22 październik
Msza św. pod przewodnictwem ks. Marka Marcinkiewicza byłego wikariusza w Brzesku, z okazji 15 rocznicy śmierci ks. Kazimierza Kopacza
23 październik
Piesza pielgrzymka do groty Matki Bożej w Porąbce Uszewskiej
11 listopad
Msza swięta w intencji Ojczyzny z udziałem Władz Miasta i Powiatu. Poprzedził ją program Szkoły Katolickiej pt. O wznieś się Orle Biały"
14 listopad
Niedziela Biblijna
21 - 28 listopad
X Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod hasłem "Duszą kultury jest kultura duszy"
21 listopad
Koncert zespołu "Amenbend" w kościele parafialnym
25 listopad
Wykład ks. Marka Mikulskiego na temat "Agresja i przemoc w dzisiejszym świecie", oraz spotkanie z panem dr Turowskim, lekarzem, przyjacielem papieża Jana Pawła II
27 listopad
Przegląd Zespołów Muzycznych Dekanatu Brzeskiego
27 listopad
Wieczór Poezji Religijnej, poetów z Ziemi Brzeskiej
8 grudzień
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby Maryjnej. W tym dniu w kościele MMK kilkanaście dziewcząt zostało przyjętych do parafialnej wspólnoty DSM i złożyło uroczyste przyrzeczenie. Opiekunką DSM jest s. mgr Barbara Gawełda
12 grudzień
Uroczyste zakończenie dekanalnego kursu lektorów z udziałem ks. bpa Stanisława Budzika, który udzielił błogosławieństwa 67 chłopcom. Zaczęli oni pełnić służbę lektorską w swych parafiach. Kurs prowadził ks. mgr Jan Kurcap dekanalny duszpasterz służby liturgicznej
19 - 22 grudzień
Rekolekcje Adwentowe, prowadzone przez Diecezjalnego Koordynatora Modlitewnych Grup Ojca Pio, ks. mgr Andrzeja Liszki z Tarnowa
20 grudzień
Poświęcenie odnowionego Domu Pomocy Społecznej na "Brzezowcu"
31 grudzień
Uroczysta Msza święta na zakończenie roku, pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Drabika

2005
6 styczeń
Opłatek parafialny w Auli Chrystusa Króla
9 styczeń
Zakończenie kolędy misyjnej
29 styczeń
Przegląd Zespołów kolędniczych z powiatu brzeskiego
29 styczeń
Bal integracyjny w Restauracji Galicyjskiej w Brzesku, zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku, Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych z Brzeska oraz Restaurację "Galicyjską"
30 styczeń
Występ parafialnego chóru "Sancti Jacobi" pt. "Pożegnanie z kolędą"
30 styczeń
Zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym podczas trzęsienia ziemi w Azji, przez przedstawicieli Caritas
Marzec
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, prowadzone przez ks. Marka Marchuta i młodzież z Odnowy w Duchu świętym z Rzeszowa
16 marzec
Droga Krzyżowa ulicami miasta, kończąca rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. proboszcza z Tuchowa, Z. Pietruszkę
24 marzec
Pożegnanie wikariusza ks. mgr Wiesława Czaji, który został zamianowany zastępcą Dyrektora Administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
2 kwiecień
W Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, po długiej chorobie, zmarł Ojciec święty Jan Paweł II
4 kwiecień
"Biały Marsz". Msza święta na placu Kazimierza w intencji zmarłego Ojca świętego Jana Pawła II
10 kwiecień
Msza święta pod przewodnictwem O. Tomasza Maślanki, animatora Rodzin Szkaplerznych z Zakonu Karmelitów Bosych z Czernej
10 kwiecień
Powitanie nowego wikariusza parafii, ks. mgr Pawła Stabacha, który wcześniej, przez okres dwóch lat, pracował w diecezji kolońskiej w Niemczech
27 kwiecień
Msza święta w intencji nowego Papieża, Benedykta XVI
3 maj
Msza święta na Placu Kazimierza z okazji Uroczystości NMP Królowej Polski
14 maj
Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej z Brzeska w Bazylice św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie. Sztandar wyhaftowany został ręcznie przez s. Bogumiłę ze Zgromadzenia Karmelitanek Bosych w Czernej koło Krzeszowic. Fundatorami sztandaru byli Barbara i Józef Witkowscy
18 maj
Powitanie relikwii św. Teresy z Lisieux
26 maj
Uroczystość Bożego Ciała. Procesja ulicami miasta: Głowackiego, Legionów Piłsudskiego, Uczestników Ruchu Oporu
4 czerwiec
Udział brzeskiej młodzieży, pod patronatem ks. Stanisława Tokarskiego w IX spotkaniu młodzieży na polach lednickich
czerwiec
Pielgrzymka Służby Zdrowia do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Łagiewnik, zorganizowana przez ks. kapelana Andrzeja Kędrynę
czerwiec
Brzeska grupa O. Pio uczestniczyła wraz z grupami Diecezji Tarnowskiej w Kongresie Eucharystycznym w Warszawie. Parafię reprezentowało 14 osób
lipiec
Na oddziale przewlekle chorych odbywał praktykę wakacyjną Sylwester Brzeźny - kleryk III roku WSD w Tarnowie
6 - 16 sierpień
Grupa brzeskiej młodzieży, uczestniczyła w międzynarodowym obozie w Marienrode k. Hildesheim
14 sierpień
Pożegnanie dwóch wikariuszy naszej parafii, ks. Jana Kurcapa, opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza i ks. Marka Szewczyka
17 sierpień
Msza święta prymicyjna - ks. Grzegorza Kiełbasy - na oddziale przewlekle chorych w Starym Szpitalu
21 sierpień
Powitanie nowych wikariuszy: ks. mgr Andrzeja Dudka i ks. mgr Stanisława Kaczki
28 sierpień
Uroczysta Msza święta z okazji 25 rocznicy powstania "Solidarności". Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie i wmurowanie tablicy pamiątkowej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki
11 wrzesień
Diecezjalne Święto Chleba
18 wrzesień
Decyzją ks. Biskupa Wiktora Skorca, ks. mgr Józef Drabik zamianowany został Dziekanem dekanatu brzeskiego
24 wrzesień
Piesza pielgrzymka do Sanktuarium MB Okulickiej pod przewodnictwem ks. Stanisława Tokarskiego
8 październik
Pielgrzymka do Sanktuarium MBR w Bochni, pod przewodnictwem ks. Stanisława Kaczki i ks. Tadeusza Piwowarskiego
9 październik
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej do rodzin należących do Rodziny Szkaplerznej
13 - 16 październik
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brzesku
13 październik
Wykład dr Marka Lasoty z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pt. "Ks. Kardynał Karol Wojtyła Ojciec św. Jan Paweł II wobec wyzwań epoki komunizmu"
14 październik
Spotkanie z prezesem Fundacji "Papieskie Szlaki", p. Urszulą Własiuk z Krakowa
15 październik
Spotkanie z poetami Ziemi Brzeskiej "Perły Regionu"
15 październik
Uroczysta Msza święta, Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich
Październik
Pielgrzymka Służby Zdrowia do Ludźmierza i Zakopanego, zorganizowana przez ks. kapelana Andrzeja Kędrynę
16 październik
Uroczyste zakończenie Dni Kultury Chrześcijańskiej koncertem scholii parafialnej "Ad Templum Sancti Jacobi" pt. "Janowi Pawłowi II w hołdzie"
25 październik
Jubileusz 25 - lecia życia zakonnego s. Heleny Kurdziel w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku
5 listopad
Poświęcenie nowej tablicy "Solidarności" usytuowanej przed kościołem na ulicy Chopina
10 listopad
Wypominki Narodowe - Apel poległych
20 listopad
Pożegnanie wikariusza naszej parafii, ks. Pawła Stabacha
27 listopad
Powitanie nowego wikariusza, ks. Józefa Bąka
8 grudzień
Uroczyste poświęcenie wyremontowanej kaplicy w nowym szpitalu. Mszę świętą koncelebrowali: ks. Bp Stanisław Budzik, ks. Dziekan Józef Drabik, ks. Zygmunt Bochenek, ks. Józef Mularz (proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku), ks. Kapelan Andrzej Kędryna.
31grudzień
Uroczysta Msza święta na zakończenie roku, pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Drabika.

2006
15 styczeń
Pierwszy Brzeski Koncert Noworoczny w wykonaniu scholii "Ad Templum Sancti Jacobi", pod dyrekcją siostry Barbary Gawełda, Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku pod opieką p. Doroty Wójcik oraz Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza p. Wiesława Porwisza
22 styczeń
Parafialne spotkanie opłatkowe
26 styczeń
Rozpoczęcie działalności Grupy Ruchu Czystych Serc z inicjatywy ks. mgr Kazimierza Kumana
28 stycznia
Pierwszy Powiatowy konkurs kolęd i pastorałek o "Muszlę św. Jakuba"
16 luty
Poświęcenie obrazu św. Ojca Pio namalowanego ustami przez niepełnosprawnego artystę
28 marzec
Droga Krzyżowa Jana Pawła II w wykonaniu artystów z Krakowa
2 kwiecień
Msza święta w intencji Jana Pawła II z okazji I rocznicy śmierci z prośbą o rychłą beatyfikację
kwiecień
Udział maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku w Ogólnopolskiej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę pod przewodnictwem, ks. Stanisława Tokarskiego
3 maj
Msza święta na Placu Kazimierza w intencji Ojczyzny
9 maj
Piesza pielgrzymka do Szczepanowa pod patronatem ks. Stanisława Kaczki
9 maj
Rowerowa pielgrzymka do Szczepanowa pod patronatem ks. Andrzeja Dudka
10 - 18 maj
Misje święte w parafii, prowadzone przez Ojca Zygmunta Tokarza - Salezjanina z Dębowca
maj
Ukazanie się publikacja autorstwa ks. Mariana Jedynaka pt. "Moje Miasto, Moja Parafia"
15 czerwiec
Uroczystość Bożego Ciała. Procesja ulicami miasta
16 czerwiec
Droga Krzyżowa ulicami miasta
10 - 14 lipiec
Udział młodzieży brzeskiej w Saletyńskim Czuwaniu Młodych w Dębowcu
25 lipiec
Uroczystość odpustowa ku czci św. Jakuba Apostoła
5 sierpień
Złożenie ślubów wieczystych przez s. Marię Elianę Piech w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. W uroczystościach, uczestniczyli ks. Zygmunt Bochenek oraz w zastępstwie ks. proboszcza, ks. Stanisław Tokarski
15 sierpień
Pożegnanie ks. Seniora Eugeniusza Chmury, który rozpoczyna pracę duszpasterską na stanowisku proboszcza parafii w Chełmie
15 sierpień
Śluby wieczyste w Szynwałdzie, złożone przez s. Jolantę Jasińska, pracującą w naszej parafii na stanowisku pielęgniarki w brzeskim szpitalu
27 sierpień
Powitanie nowego wikariusza parafii, ks. Marcina Babińskiego
10 wrzesień
IV Powiatowy Piknik Integracyjny na Ranczu Pasja, przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Ostoja"
22 wrzesień
Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do Wielkiej Wsi koło Wojnicza
30 wrzesień
Pielgrzymka do Sanktuarium w Porąbce Uszewskiej pod patronatem ks. Kapelana Andrzeja Kędryny
13 wrzesień
Diecezjalne Święto Chleba. Msza święta na Placu Kazimierza pod przewodnictwem Pasterza diecezji, ks. Bp. Wiktora Skorca
7 październik
Piesza pielgrzymka do Sanktuarium MBR w Bochni pod patronatem ks. Seniora Stanisława Kaczki
21 październik
Pielgrzymka Trzeźwościowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Pasierbca oraz pielgrzymka parafialnego Klubu Seniora do Ośrodka O. Dominikanów na Jamnej, koło Zakliczyna
11 listopad
Wypominki Narodowe- przygotowane przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Brzesku
26 listopad
Uroczysta Msza święta z okazji 60 rocznicy istnienia chóru parafialnego "Sancti Jacobi"
20 listopad
Jubileusz 20 - lecia miesięcznika dla młodzieży "Wzrastanie"
Grudzień
14 spotkanie opłatkowe dla najuboższych, samotnych i bezdomnych w restauracji "Galicyjska" z inicjatywy państwa Anny i Kazimierza Kuralów
31 grudzień
Msza święta na zakończenie Starego Roku pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Drabika

Sunday the 26th - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews