Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Tekst: Andrzej Małysa
26 maja 2015 r. Brzeskie Towarzystwo „Gryf”  promowało  w pałacu Goetzów  Okocimskich reprint unikatowej książki z roku 1929 pt. „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego”. Nakład pierwszego wydania był nieznaczny, z przeznaczeniem jedynie dla członków rodziny Goetzów oraz przyjaciół. Wydanie reprintu zostało powiązane z przypadającą w kwietniu bieżącego roku stu siedemdziesiątą rocznicą założenia Browaru w Okocimiu. Dlatego patronem wydania była Spółka Carlsberg Polska.

Mimo ograniczonej liczby zaproszeń, frekwencja wyniosła ponad dwieście siedemdziesiąt osób: z Brzeska, Krakowa i innych, nawet odległych, miejscowości.

Prezes Brzeskiego Towarzystwa „Gryf', który tę funkcje sprawuje prawie 33 lata, przywitał wszystkich zebranych, wyróżniając Burmistrza Miasta i Gminy Brzesko, Grzegorza Wawrykę, Starostę Brzeskiego, Andrzeja Potępę,. Senatora Zbigniewa Cichonia z małżonką, obecnego właściciela pałacu Zbigniewa Urbana, Dyrektora Carlsberg Polska - Beatę Ptaszyńską - Jedynak, Dyrektora Browaru Okocim Michała Napieracza z Asystentem  -Małgorzatą Latasiewicz, Rektora Uniwersytetu Rolniczego Włodzimierza Sadego, profesorów: Feliksa Kiryka, Zdzisława Pietrzyka, Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, Krzysztofa Latałę z Akademii Muzycznej, Dyrektora MOK Małgorzatę Cuber, Dyrektora Biblioteki Miejskiej i Powiatowej Marię Marek, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Celiną Jabłońską, Jerzym Ożegalskim i Jerzym Wyczesanym, członków Miłośników Ziemi Okocimskiej z księżmi: prałatem Stanisławem Gutowskim i proboszczem Wiesławem Pieją oraz prezesem Franciszkiem Brzykiem, Prezesa Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury  Barbarę Miszczyk, maturzystów z 1956 roku oraz innych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy po wojnie uczyli się w pałacu i wreszcie, obecnych na spotkaniu członków Brzeskiego Towarzystwa „Gryf", w tym profesorów: Edwarda Dobrzańskiego - aktora, Tadeusza Curyłę, Janinę Wyczesany, Mariana Stolarczyka, Barbarę Kozub - Ciembroniewicz i Marka Karwalę.

Po słowie wstępnym Jerzy Wyczesany wyczerpująco przedstawił historię rodziny Goetzów i Browaru. Senator Mieczysław Mietła wieloletni pracownik, dyrektor i prezes Browaru Okocim, przybliżył zebranym wojenną i powojenną, bogatą historię Browaru, szczególnie jego rozwój i kontynuację wspierania mieszkańców Brzeska i jego instytucji. Dr Jan Stefan Gawlik opowiedział, jak doszło do wydania reprintu i ile trudności wraz z Mieczysławem Mietłą musieli przezwyciężyć. Wymienił, Ewę i Wiesława Bartyzelów z Oświęcimia, którzy na spotkanie BTG w Krakowie przynieśli książkę o rodzinie Goetzów i opowiedział, jak powzięto myśl jej ponownego wydania. W swojej wypowiedzi podkreślił rolę Brzeskiego Towarzystwa „Gryf ' w pielęgnowaniu kultury i edukacji oraz dokumentowaniu historii rozwoju Brzeska, regionu i jego mieszkańców.

Spotkanie uświetniła śpiewaczka opery i operetki wiedeńskiej, Urszula Rojek. W repertuarze występu sopranistki, który spotkał się z dużym aplauzem, znalazły się arie operetkowe z XIX w. Artystce akompaniowała pianistka Magdalena Schoppa.

Relacjonując spotkanie, nie można pominąć krótkiego przedstawienia historii Brzeskiego Towarzystwa „Gryf'. Stowarzyszenie istnieje czterdzieści trzy lata. Powołane zostało w roku 1972 przez ówczesne władze jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzeskiej. Drugim jego Prezesem do roku 1982 był zasłużony dla Brzeska kronikarz, Jan Burlikowski. Zasługą Stowarzyszenia było zorganizowanie w roku 1985 pierwszych Dni Ziemi Brzeskiej w sześćsetną rocznicę nadania prawa magdeburskiego miastu Brzeg /Brzesku/ i wioskom: Gwoździec, Charzewice, Brzezowiec, Poręba Spytkowska, Jasień, Okocim, Wielka Wieś  i wielu innym. Byliśmy inicjatorami wydania monografii Brzeska. Wypromowaliśmy naszą brzeską poetkę Halinę Biernat w roku 1983. W roku następnym wystawiliśmy w Brzesku, dzięki Dziekanowi PWST, Edwardowi Dobrzańskiemu, spektakl piosenkarski „Jak za dawnych lat".

Kiedy nastała taka możliwość, a było to w roku 1990, Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Brzeskie Towarzystwo „Gryf „dla podkreślenia, że staliśmy się niezależni od władz  partyjnych i administracyjnych.  

W okresie swej działalności zorganizowaliśmy w Brzesku szereg spotkań ze znanymi osobami. Wymienię tylko kilka z nich: prof. Zbigniew Chłap - lekarz, bioetyk, dr Kazimierz Biel z Jasienia  - pionier walki o życie poczętych dzieci, za co stracił pracę położnika i ginekologa w czasach zniewolenia, ks. prof. Andrzej Zwoliński z Pat-u, ks. prof. Stanisław Ziemiański z Ignacjanum, którego wykład o Piotrze Skardze ilustrował recytacją fragmentów kazań sejmowych aktor Andrzej Róg.

Wspólnie z Radą Parafialną powołaliśmy Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym.

Z naszej inicjatywy działało hospicjum domowe, którego liderką była Magdalena Wolak. Przez lata współpracowaliśmy z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, którego Oddział Wojewódzki miał siedzibę w Brzesku. Od lat czynimy starania, apelując do władz, o utworzenia Muzeum Ziemi brzeskiej. Mieliśmy swój Oddział w Katowicach, który jednak został rozwiązany po śmierci Stanisława Jedynaka  z Porąbki Uszewskiej. Wydajemy biuletyn „Brzeski Gryf".

Prężnie działamy w środowisku krakowskim. W Królewskim Mieście w ciągu kilku lat odbyło się już 39 spotkań Brzeszczan. Przedstawienie  tej działalności wymaga osobnego artykułu.

Prezes Stowarzyszenia szereg lat reprezentował województwo tarnowskie i następnie małopolskie w Radzie Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Po rozwiązaniu Rady Krajowej Brzeskie Towarzystwo „Gryf” było współzałożycielem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                         

Sunday the 13th - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews