Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Pobierz program, kliknij tutaj.

W dniach 13-15 maja w Gródku n/Dunajcem w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej – „Arka” z udziałem ponad 100 osób odbędzie się polsko - niemieckie spotkanie członków 28 Rodzin Kolpinga z Polski i Niemiec pod hasłem SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – edukacja globalna.

Do tradycji już należy, że od 15-stu lat organizowane są polsko-niemieckie spotkania Rodzin Kolpinga w ramach partnerstwa Związków Centralnych RK polskiego i niemieckiego. Ostatnie spotkanie odbyło się w Niemczech w Kolonii w 2015 roku a w Polsce w 2014 r. w Sycowie koło Wrocławia.

Na spotkaniach tych niemieccy i polscy kolpingowcy przedstawiają swoje działania i osiągnięcia nie tylko w sferze religijnej, zawodowej  i szkolnictwa (w Niemczech prowadzone są szkoły Kolpinga o różnym profilu), a ostatnio w sferze szerzenia idei globalnego, zrównoważonego rozwoju świata. Nasz Patron bł. ks. A. Kolping w Niemczech i nie tylko, jest od lat czczony. Wyniesiony do grona błogosławionych przez naszego rodaka św. Jana Pawła II, jest zasłużony szczególnie dla osób młodych, bezrobotnych i opuszczonych. Historia działalności  założonego przez niego dzieła zwanego „Dzieło Kolpinga” liczy już ponad 160 lat. Zostało założone w połowie XIX w. jako Związek Czeladników i Rzemieślników skupionych wokół młodego księdza A. Kolpinga zwanego ojcem rzemieślników. Obecnie „Dzieło” to istnieje w 61 krajach świata i zrzesza ponad 500 tys. członków. Dzieło Kolpinga tworzą katolickie stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga działającymi przy parafiach obejmując swoją działalnością również mieszkańców gmin i powiatów. W Polsce działa ponad 40 Rodzin Kolpinga w tym 7 w naszym powiecie założone z inicjatywy brzeskiej Rodziny Kolpinga. W skład Rodzin Kolpinga wchodzą też grupy młodzieży zgromadzone w Młodym międzynarodowym Kolpingu.

 

„Dzieło Kolpinga” to międzynarodowa wspólnota katolików propagująca ideę pomocy dla samopomocy – pochylaniem się nad człowiekiem i jego problemami, pomocy wyzwalającej oddolne inicjatywy motywujące do działania w danych społecznościach.

            Organizatorami tego 3 dniowego, doniosłego wydarzenia są Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce i Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen w Niemczech.

Kluczowe tematami w panelach będą: istota i pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i zrównoważonego rozwoju tak niesamowicie ważnych dziś zagadnień.

Społeczeństwo obywatelskie – czyli takie, które charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji, określania i osiągania konkretnych celów niezależnie od impulsu, a częściej jego braku ze strony władz – przejawia się szczególnie w działalności Organizacji Pozarządowych a wśród nich Dzieła Kolpinga.

Zrównoważony rozwój to proces zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, który zapewnia równowagę pomiędzy zyskami i kosztami rozwoju teraz jak i w perspektywie przyszłych pokoleń. Jest odzwierciedleniem polityki i strategii ciągłego rozwoju gospodarczego i społecznego bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których jakości zależy kontynuowanie działalności człowieka , jego dalszy rozwój i jego egzystencja [1].

Tematy te są szczególnie bliskie Związkom Centralnym „Dzieła Kolpinga” a także Fundacji Dzieła Kolpinga, która została powołana m.in. w celu propagowania zagadnień edukacji globalnej i pomocy rozwojowej krajom Globalnego Południa.

            Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Gródku będą rozważać Encyklikę Laudato Si ogłoszoną przez papieża Franciszka w maju 2015 r. Tym razem poświęcona jest ona trosce o naszą planetę/matkę Ziemię, na której wszyscy żyjemy, problematyce ekologicznej, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz jego bogactw.

Analizie zostanie także poddana Agenda ONZ (przyjęta na szczycie we wrześniu 2015 r.)   na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030. Dokument zawiera 17 założeń oraz 169 szczegółowych celów dotyczących eliminacji ubóstwa, walki z nierównością, przeciwdziałaniu zmianom klimatu w perspektywie najbliższych 15 lat.

            Wskazania Encykliki i dokumentów ONZ zostaną poddane dyskusji i analizie pod kontem możliwości wsparcia realizacji celów wskazywanych w tychże dokumentach 

przez Dzieło Kolpinga w Polsce i w Niemczech.

Panelistami w poszczególnych tematach będą:

Klaudia Rudersdorf – przewodnicząca Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen
w Niemczech, z którym polski Kolping od początku istnienia współpracuje na zasadzie partnerstwa. (Istnieją również partnerstwa pomiędzy poszczególnymi Rodzinami Polski
i Niemiec).

dr Markus Demele – sekretarz generalny Światowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii w Niemczech.

Maciej Janczak – zastępca dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

  1. Stanisław Jaromi – dr filozofii, ekolog z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

W spotkaniu udział wezmą również zaproszeni goście: ks. bp Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż, posłanka na sejm RP z okręgu brzeskiego (na co dzień dyrektor Szpitala w Brzesku) Józefa Szczurek-Żelazko oraz eurodeputowany Edward Czesak.

Swoim koncertem w sobotę 14 maja wieczorem, czas będzie nam umilał zespół folklorystyczny „Niedźwiedzoki” śpiewający piosenki ludowe i regionalne.

            Partnerami spotkania będą : Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz niemiecka Fundacja im. Konrada Adenauera a swoim patronatem całe seminarium obejmie Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

            Takie spotkania: seminaria, konferencje, realizowane wspólne projekty, są wyrazem troski, ciągłego rozwoju i współpracy,  służą kształtowaniu oddolnych postaw pomiędzy społecznościami Polski i Niemiec niezależnie od polityki prowadzonej przez rządy.

            Dla informacji podajemy również, że brzeska Rodzina Kolpinga czynnie włączyła się w przygotowanie w.w spotkania. Dla zobrazowania wagi spotkania oraz poruszanych tematów w załączeniu podajemy program spotkania.

                        Członek Zarządu Krajowego Dzieła Kolpinga w Polsce, Przewodniczący Rodziny Kolpinga w Brzesku – Józef Pabian

[1] Cyt. za www.ekonomiaspołeczna.pl (online Dostęp 29.04.2016)

Thursday the 17th - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews