Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Redakcja „Kościoła nad Uszwicą” we współpracy z Brzeską Rodziną Kolpinga ogłasza Przedświąteczny Błyskawiczny Konkurs Plastyczny: 

POLSKIE DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM ŚWIATA

1. Celem Konkursu jest uwrażliwianie dzieci (a także ich rodziców i wychowawców) na trudne materialne i duchowe położenie dzieci w wielu krajach świata, gdzie od lat toczą się wojny zaborcze i domowe, trwają prześladowania chrześcijan, panują klęski żywiołowe   i głód. Pragniemy uświadomić naszym dzieciom, że z ich rówieśnikami i rodzicami cierpi nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, czczony teraz w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia jako Dzieciątko.  Czy dzieci mogłyby w jakiś sposób pomóc? Każdy dar jest przecież znakiem miłości. Wiąże się z ofiarą, wyrzeczeniem się pewnych dóbr po to, by inni mogli z nich korzystać. Bywa, że niewielki dar może uratować wielkie dzieło i zmieniać świat.           

  1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych Dekanatu Brzeskiego. Organizatorami mogą być, poza parafiami, poszczególne szkoły, domy kultury, stowarzyszenia i podobne instytucje i placówki. Parafia pełni rolę koordynującą, zbiera wykonane prace, ocenia je, nagradza i ogłasza wyniki.

Przewidujemy dwie kategorie: Dzieci młodsze: I –III, dzieci starsze: IV – VI.

Technika dowolna, wymiar A4. Podpis autora i adres na odwrotnej stronie rysunku.

Najlepsze prace (10 sztuk) przekazujemy do  etapu dekanalnego.

  1. Drugi, wyższy etap Konkursu odbywa się na poziomie Dekanatu Brzeskiego           
  1. Konkurs jest prowadzony jako BŁYSKAWICZNY. Prace muszą być dostarczone do Redakcji KnU do 10 grudnia. (Dom Katechetyczny , Plac św. Jakuba 3, sala na parterze) w godzinach 12.30 – 17.00, oprócz sobót i niedziel)). Poza nagrodami rzeczowymi, laureatów uhonorujemy w najbliższym numerze naszego czasopisma.
  1. Proponujemy, aby w niedzielę, 27 LISTOPADA, ogłosić informację o konkursie z ambony i ewentualnie umieścić w gablotce.(Tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku). Dobrze byłoby przekazać ją katechetom, dyrekcjom szkół, świetlic itp. Liczymy na szeroki oddźwięk i zaangażowanie.
  2. Przed konkursem katecheta na najbliższej lekcji religii powinien porozmawiać z dziećmi i zachęcić ich do udziału w konkursie. Mógłby wykorzystać do tej pogadanki poniższe teksty:

6.1. Pierwszym  prześladowanym i biednym był sam Pan Jezus ścigany od urodzenia przez króla Heroda:

Jedna z koptyjskich legend, popularna wśród egipskich chrze­ścijan, mówi o nocnej wędrówce Świętej Rodziny podczas ucieczki z Betlejem przez pustynię. W ciszy słychać było szloch kobiety, który zbudził chmarę owadów. Przyleciały one, kierując się głosem i zo­baczyły, że osioł i mężczyzna śpią na piasku, a kobieta trzymająca dziecko na rękach płacze. Jeden z owadów zapytał ją wówczas: „Dla­czego płaczesz?”. „Bo Herod nienawidzi mego Syna i polecił Go za­bić. Zabójcy nas ścigają, a tutaj ciemno i nie możemy wędrować, bo nie widać drogi”. Wówczas owad przyznał, że on świetnie widzi w nocy, a wraz z in­nymi owadami może poprowadzić całą gromadkę do granicy, gdzie będą już bezpieczni. Kobieta uradowana propozycją czym prędzej zbudziła mężczyznę, który posadził Ją z Synem na osiołku, i ruszyli w drogę. Owady fruwały wokół nich i kierowały ich krokami: „Bar­dziej w lewo!”, „Tu ścieżka jest równa!”, „Uwaga na kamienie i dziury!”

Po kilku godzinach wędrowania dotarli do granicy, gdzie byli już bezpieczni. Kobieta, dziękując za ich towarzystwo i pomoc, stwier­dziła, wskazując na ciągle śpiącego małego Jezusa, że z pewnością też by im chętnie podziękował, ale zmorzył Go sen. Owady otoczyły twarz Dziecka, a wówczas dolne części ich odwłoków zostały roz­świetlone jak gwiazdy. Mężczyzna zwrócił się do nich: „Jak się na­zywacie, bym mógł powiedzieć Jezusowi   o waszej dobroci!” „Zbyt mało znaczymy, by ktokolwiek nadał nam imię”. „Będziecie się za­tem nazywać świetliki, gdyż rozświetliłyście nam noc na pustyni jak gwiazdy”, powiedziała Maryja.

W tej katechetycznej legendzie najważniejszym pouczeniem jest to, że u Boga każdy dar i każde dobro znajduje nagrodę. Bóg nagrodzi nawet najmniejsze dobro.

6.2. W naszych czasach setki tysięcy chrześcijan, wyznawców Chrystusa, cierpi za wierność Ewangelii. Należą do nich także dzieci:

136 dzieci straciło życie, a 387 odniosło cięższe lub lżejsze ran;, w syryjskim Aleppo w ostatnim miesiącu. Taka jest statystyka przedstawio­na przez organizację Save the Children na zakończenie trwającego kilka dni jednostron­nego zawieszenia broni, ogłoszonego przez atakujące największe syryjskie miasto siły syryjsko-rosyjskie. Przedstawiciele organizacji zaznaczają, że nie jest to liczba ostateczna, bo do wielu miejsc ogarniętych walkami nadal nie można dotrzeć.

Tak wysoka liczba ofiar śmiertelnych wśród dzieci to, zdaniem Save the Children, skutek używania przez wojska rządowe Syrii i Rosjan zakazanych bomb kasetowych.

W Europie rozszerza się akcja bicia w dzwo­ny dla uświadomienia opinii publicznej trage­dii w Aleppo. Pomysł wyszedł z luterańskiej parafii w Helsinkach. Przyłączyło się do niego już ponad 500 parafii na całym świecie. Dzwo­ny dla Aleppo biją każdego dnia o godz. 17. ( według tygodnika „Niedziela” nr 45/2016 str. 43).

6.3. Równocześnie z wielu krajów także z Polski, z naszego Brzeska, dociera do prześladowanych pomoc, np. grupa Duszpasterstwa Młodzieży z parafii św.Jakuba przeprowadziła w listopadzie sprzedaż książek wydawnictwa Paulistów „Ewangelia na każdy dzień” przeznaczając dochód dla dzieci z Aleppo w Syrii. Administracja „Wzrastania” i Rodzina Kolpinga kilkakrotnie przeprowadzała zbiórkę leków na Ukrainę.

  1. Powyższy komunikat jest dostępny na stronie internetowej parafii św. Jakuba.

Ks. Zygmunt Bochenek, Red. naczelny KnU, prezes Rodziny Kolpinga

Thursday the 23rd - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews