Początki działalności Bractwa Szkaplerznego w parafii
          Wszystko zaczęło się w październiku 2000 roku od pielgrzymki Klubu Seniora działającego przy naszej parafii do Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Czernej. Po muzeum św. Rafała Kalinowskiego oprowadzał nas O. Dawid. Wtedy nawet nie przypuszczaliśmy, że jeszcze wiele razy tu wrócimy, a postać O. Dawida stanie się nam naprawdę bliska. Tu zrodziło się pierwsze zainteresowanie cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej i Jej „szatą”.
Z okazji peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii – (24 luty 2001 roku) Klub Seniora jako „Dar ołtarza” – złożył postanowienie założenia Rodziny Szkaplerznej. Pierwsze przyjęcie do Szkaplerza św. przez grupę około 100 osób i powołanie Rodziny Szkaplerznej odbyło się 31 lipca 2001 roku z udziałem O. Dawida. – Szatę Maryi przyjął również ks. Proboszcz Zygmunt Bochenek oraz ks. Prał. Franciszek Kostrzewa – opiekun Klubu Seniora.

 

Od „Rodziny Szkaplerznej” do „Bractwa”
            Moje kolejne spotkanie z „naszym dobrym duchem” przyniosło nowy impuls. O. Dawid zapytał wówczas: „Pani Mario, a co z bractwem?” „Jakim bractwem?” – zapytałam. Wtedy wydawało mi się, że przyjęcie szkaplerza, jego promocja w parafii, wspólne przygotowanie uroczystego nabożeństwa, czy procesji – to szczyt moich możliwości, szczęście, o jakim nawet nie marzyłam. Ale nie ustępował. Podał mi”kontakty”, powiedział: „Tak trzeba!”
Przyjęłam wyzwanie z myślą: „A może Matka Boża naprawdę chce, byśmy pogłębiali Jej cześć w Diecezji Tarnowskiej, a szczególnie w Brzesku?” Poprosiłam Ks. Proboszcza o wystosowanie pisma do Biskupa Tarnowskiego, Wiktora Skworca, z prośbą o zgodę na założenie bractwa. Odpowiedź pozytywna nadeszła po trzech dniach. Uznaliśmy to za dobry znak.
Pismo do Ojca Prowincjała Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie, Szczepana Praśkiewicza z prośbą o wydanie dekretu erygowania Bractwa Szkaplerznego przy parafii – wysłaliśmy 2 lipca 2002 roku. Kiedy braliśmy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Szkaplerznych do Czernej – 20 lipca 2002 roku – nie wiedzieliśmy, że dwa dni wcześniej Przełożony Kurii Generalnej Zakonu Karmelitów w Rzymie wydał dekret erygujący Bractwo Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmel przy naszej parafii. I to też uznaliśmy jako znak czasu. Jakby odpowiedź z nieba na nasze wątpliwości. To było jeszcze jedno „tak” Maryi. Dzięki Ci Matko!
Uroczyste ogłoszenie aktu erygującego Bractwo Szkaplerzne w naszej parafii – z udziałem O. Dawida odbyło się 06.01.2003 roku.

 

Jak „wyglądają” spotkania
            Od tej pory, regularnie w pierwszą niedzielę miesiąca , a od stycznia 2005 – w drugą niedzielę, po Mszy św. o godz. 15.00, odprawianej z naszej intencji, zbieramy się w Domu Katechetycznym na spotkaniu formacyjnym. Wypracowaliśmy pewnego rodzaju scenariusz uwzględniający:

             W przyszłości planujemy Nieszpory z Brewiarza dla świeckich W Roku Niepokalanej zgodnie postanowiliśmy, że każdy członek bractwa będzie codziennie odmawiał Koronkę do dziesięciu cnót Matki Bożej. Wspólnie odmawialiśmy ją czasami na spotkaniu albo podczas nabożeństw majowych w terenie.

 

Sposób przeprowadzania spotkań
             Główny temat formacyjny prowadzony jest przez animatora świeckiego, a czasami do jego zreferowania włączamy innych, chętnych członków wspólnoty. Staramy się, by nie był tylko odczytem, ale by aktywizował obecnych, wprowadzał w dyskusję, pomagał rozumieć tematy nieraz bardzo trudne. Wiele nam pomaga towarzyszący nam wiernie ks. Prałat Franciszek Kostrzewa.. Zwłaszcza w sprawach kontrowersyjnych, niejasnych, wynikających z ludzkiego spojrzenia na świat. W sposób zrozumiały, obrazowy, konkretny, nieraz humorystyczny wyjaśnia, że trzeba patrzeć oczami Ewangelii, a ludzki rozum należy podpierać wiarą. ” Oddać się Maryi – to znaczy pytać Ją, co by Ona poradziła nam w momencie podejmowania trudnych decyzji, pamiętać o Niej cały dzień, jak pamięta się o najbliższych”. Jesteśmy Mu serdecznie wdzięczni za obecność i ojcowską troskliwość.
Dopóki nie otrzymywaliśmy tematów formacyjnych przysyłanych nam obecnie w kwartalniku „Rodzina Szkaplerzna” – omawialiśmy tematy statutowe, historię Karmelu i Szkaplerza, potem życiorysy świętych Karmelu: Rafała Kalinowskiego, św. Teresy z Avilla, Jana od Krzyża, Teresy od Dzieciątka Jezus.
             Rok 2007 jest obchodzony jako rok Rafała Kalinowskiego, naszego polskiego Karmelity, wyniesionego na Ołtarze przez Jana Pawła II w jego setną rocznicę śmierci. Rozważamy więc Jego wskazówki , jak mamy żyć, aby podążać na Matką Jezusa i naszą Matką do jedności i miłości w szarym, codziennym życiu.

 

Inne formy działalności Bractwa
            Podejmowaliśmy też inną działalność pomagającą nam poznawać się lepiej i wzrastać duchowo. Byliśmy na pielgrzymce w Dębowcu – polskim La Sallete – organizowaliśmy procesję Maryjną ulicami miasta poprzedzoną nabożeństwem fatimsko – szkaplerznym, zorganizowaliśmy jubileusz 50 – lecia kapłaństwa dla naszego opiekuna – ks. Prał. Kostrzewy, braliśmy udział w pożegnaniu Ks. Proboszcza Zygmunta Bochenka odchodzącego na emeryturę, uczestniczyliśmy w adoracjach, prezentowaliśmy Bractwo na ” Dekanalnym Forum Ruchów , Stowarzyszeń i Grup modlitewnych”, uczestniczyliśmy w pielgrzymkach do różnych sanktuariów organizowanych przez parafię, w rekolekcjach dla animatorów , ogólnopolskich pielgrzymkach Rodzin Szkaplerznych w Czernej, a nawet w uroczystości poświęcenia nowych organów w sanktuarium Matki Bożej. Udało nam się z wydatną pomocą ks. Proboszcza, Józefa Drabika, pozyskać obecność relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdy w maju 2005 roku odbywał się peregrynacja „małej Tereski” na południu Polski. Kuria wypowiedziała się pozytywnie. Święta Teresa jest Karmelitanką , a my jedynym Bractwem w Diecezji Tarnowskiej. Przywitaliśmy Ją pełni czci i wiary jako Siostrę w Karmelu . Uczestnicy „spotkania” nigdy nie zapomną tego dnia. Ojciec Łukasz, Karmelita, kustosz relikwiarza wypowiedział wtedy słowa: „To może okazać się najbardziej szczęśliwszą chwilą w życiu dla wielu z was”. Tak było.
            Była też peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej z Czernej po domach Jej czcicieli w parafii. Trwała cicho, bez specjalnego rozgłosu ponad rok przynosząc obfite łaski i. wiele dziękczynnych wpisów do „Dzienniczka pamięci”. Teraz Obraz zawieszony w sali naszych comiesięcznych spotkań łączy całą rodzinę szkaplerzną w wspaniałą wspólnotę chrześcijańską.
Liczebność Grupy
            W Księdze zanotowano 58 nazwisk. Czynnie uczestniczy w spotkaniach około 30 osób. Wspólnota nadal się rozwija, powoli dochodzą nowi czciciele Matki Bożej. Nasze duchowe wzrastanie uzewnętrznia się w większej dojrzałości religijnej, częstym sięganiu do Biblii, umiejętności dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, otwarciu na potrzeby drugiego człowieka, wrażliwości na przeżycia innych. I za to Bogu niech będzie chwała!

Animatorka świecka Maria Dziwiszewska