Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

 WKRÓTCE NASTĄPI AKTUALIZACJA

Ks. mgr Józef Drabik - Proboszcz (w naszej parafii od 2004r.)
Urodził się 15 stycznia 1960 roku w Tarnowie, pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu, syn Edwarda i Stanisławy z domu Drożdżowicz, rodzeństwo: siostra Krystyna. Szkołę podstawową ukończył w Wojniczu w roku 1975, w 1980 roku złożył egzamin dojrzałości w Technikum Elektrycznym w Tarnowie - Mościcach. 16 września1980 roku, rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które ukończył złożeniem egzaminu magisterskiego z biblistyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i 25 maja 1986 z rąk Ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyjął świecenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej.
Po święceniach pomagał w pracy duszpasterskiej na zastępstwie w parafiach św. Jadwigi w Dębicy i św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Od 29 sierpnia 1986 roku został zamianowany wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Niwiskach /obecnie diecezja rzeszowska/. 9 sierpnia 1988 roku został zamianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy - Zdroju. Po 5 latach pracy w parafii zdrojowej, 15 lutego 1993 roku, Ks. Arcybiskup Józef Życiński mianuje ks. Józefa proboszczem parafii NSPJ w Krynicy - Zdroju, gdzie wraz parafianami wznosi nowy kościół i buduje Katolickie Schronisko Młodzieżowe im. Bł. Piotra Jerzego Frassati.
W Krynicy angażuje się w ruch turystyczny składając egzaminy na Przewodnika Turystycznego /beskidzkiego i terenowego/, pilota wycieczek i kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Przodownik Turystyki Górskiej. Prowadzi wykłady z Turystyki Religijnej w Studium Managerów Turystyki w Krynicy. Jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych pielgrzymek "Ludzi Gór" w noc sylwestrowa na Jaworzynę Krynicką. Honorowy Członek: Koła Przewodników "Leliwa" w Tarnowie, Towarzystwa Narciarskiego w Krynicy. Uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Kosówka i Honorową Odznaką PTTK.
W 1994 roku zostaje odznaczony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego Exspositorio Canonicali. W 2010 roku odznaczony przez papieża Benedykta XVI godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Współorganizator budowy Drogi św. Jakuba "Via Regia", przewodniczący Kapituły Medalu św. Jakuba.
Rada Miejska w Krynicy - Zdroju 06 września 2004 r. nadała ks. Józefowi Drabikowi Honorowe Obywatelstwo Krynicy - Zdroju i wyróżniła Złotym Herbem Krynicy - Zdroju. W 2011 roku zostaje odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
21 sierpnia 2004 roku ks. biskup Ordynariusz Wiktor Skworc mianuje ks. Józefa Drabika proboszczem parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku.
21 września zostaje zamianowany wicedziekanem, a 29 sierpnia 2005 roku dziekanem dekanatu brzeskiego.
3 I 2014 roku otrzymuje Honorowe Obywatelstwo Brzeska. 
Jest kapelanem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Dewiza życiowa: zachęcać do wypraw nie tylko w dal i wzwyż, ale i w GŁĄB.
Ulubione lektury: biblistyka, historia najnowsza, literatura krajoznawcza, turystyczna i pielgrzymkowa
Ulubiony autor: Ks. Roman Rogowski, V. Messori, W. Łysiak, R. Ziemkiewicz, M. Wolski.

W parafii jako proboszcz odpowiedzialny jest za:
. Wszystkie sprawy duchowo - materialne
. Radę Duszpasterską i ekonomiczną
. Akcję Katolicką
. Caritas
. Róże Żywego Różańca
. Grupę Modlitewną św. O. Pio
. Kapelaństwo w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek
. Przeprowadzanie rozmów przedmałżeńskich (protokoły)
. Bractwo Jakubowe
. Asystent kościelny Szkoły Katolickiej
. Członek Komisji Synodalnych ds. Duchowieństwa i ds. Administracji Kościelnej, Kapelan Rzemiosła Tarnowskiego
. piątkowe dyżury w kancelarii parafialnej

  

Ks. mgr Józef Waśko - kapelan (w naszej parafii od 2011r.)
s. Stanisława i Rozalii z d. Peciak, ur. 12.02.1976 w Nowym Sączu, parafia pochodzenia Tęgoborze. Ukończył Szkołę Podstawowa w Rojówce i w Tęgoborzy, do Technikum uczęszczał w Nowym Sączu. Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a studia ukończył obrona pracy magisterskiej z psychologii i antropologii filozoficznej pt. „Koncepcja osoby w personalizmie Jacquesa Maritaina” pod kierunkiem ks. dr Władysława Szewczyka. Świecenia kapłańskie przyjął 26.05 2001 r. w katedrze tarnowskiej z rak ks. bpa Wiktora Skworca.

Pracował na placówkach duszpasterskich w : Ryglicach, Żegocinie i Szalowej. Od 1.09. 2011 roku pracuje w naszej parafii pełniąc posługę kapelana szpitali.

Ks. mgr Józef Waśko odpowiedzialny jest za:
. Kapelaństwo w Powiatowym Szpitalu, ZOLu i Hospicjum w Brzesku
. Wspólnotę Samarytańską
.
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja”
. Duszpasterstwo Stowarzyszenia "Amazonek"

. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
. Rejonowy Duszpasterz osób niepełnosprawnych

 

Ks. mgr Krzysztof Misiaszek - wikariusz (w naszej parafii od 2016r.)
Urodził się 22 listopada 1985 roku w Tarnowie. Uczęszczał do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie. Po zakończeniu Szkoły Podstawowej podjął naukę w pięcioletnim Liceum Ekonomicznym w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie. Tam też złożył egzamin dojrzałości w maju 2005 roku. W latach 2005-2011 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, uzyskał stopień magistra w zakresie liturgiki na podstawie pracy pt. „Kult Matki Bożej Fatimskiej w tarnowskim Sanktuarium”, napisanej pod kierunkiem ks. dra Bolesława Margańskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze tarnowskiej 28.05.2011 r. z rąk ówczesnego Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Jego Ekscelencji ks. bpa dra Wiktora Skworca. Od 27.08.2016 r. pracuje w naszej parafii. 

Ks. mgr Krzysztof Misiaszek jest odpowiedzialny za:
. Odnowę w Duchu Świętym
. Świetlicę parafialną i Poradnię Rodzinną
. Prowadzenie pielgrzymki do Bochni, Porąbki Uszewskiej i Szczepanowa
. Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych
 

 

 

 

Ks. mgr Łukasz Polniaszek - wiariusz (w naszej parafii od 2017r.)
urodził się 08. 04. 1987 roku w Dębicy. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Zawadzie k. Dębicy. Ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zawadzie. Edukację ponadgimnazjalną  kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Tam też złożył egzamin dojrzałości w maju 2006 roku. W latach 2006-2012 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które uwieńczył święceniami kapłańskimi w katedrze tarnowskiej z rąk JE ks. bpa Andrzeja Jeża 26. 05. 2012 r. Pracę magisterską pisał na seminarium naukowym z katechetyki  pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Stali  pt.: Wychowanie moralne młodzieży w wieku gimnazjalnym w świetle Listu do Młodych „Parati Semper” i polskiej literatury przedmiotu. Placówki duszpasterskie: Chomranice 2012 – 2015 r.; Tarnów, par. bł. Karoliny 2015 – 2017 r. Od 26. 08. 2017 r. w naszej parafii.

Ks. mgr Łukasz Polniaszek jest odpowiedzialny za:
. Prowadzenie Duszpasterstwa Młodzieży
. Zespół "Eleos"
. Bractwo Szkaplerzne
. Rycerstwo Niepokalanej
. Apostolstwo Modlitwy i Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego
. Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
. Przewodnik grupy nr 8 PPT na Jasną Górę
. katechizacja w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych 


 

Ks. mgr Daniel Czerwień - wikariusz (w naszej parafii od 2018r.)
syn Michała i Stanisławy Janusz, ur. 17.02.1983 roku w Krynicy Zdroju. Pochodzi z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie (rocznik 2003).
W latach 2003 – 2009 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, uzyskał stopień magistra w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy pt. „Struktura i przebieg IV Synodu Diecezji Tarnowskiej w latach 1982 – 1986”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. zw. dr hab. Tomasza Rozkruta. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze tarnowskiej 30.05.2009 roku z rąk ks. bpa Wiktora Skworca.

Placówki duszpasterskie: Męcina /2009 – 2012/, Tarnów – Chrystusa Dobrego Pasterza /2012 – 2015/, Otfinów /2015 – 2018/. Od 27.08.2018 roku pracuje w naszej parafii.

Ks. mgr Daniel Czerwień jest odpowiedzialny za:
. Katechizuje w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3
. Przygotowanie dzieci do I Komunii św. w SP nr 1
. Straż Honorowa NSPJ
. Grupa Różańcowa do Krwi Chrystusa
. opiekun Diakoni Życia
. przygotowanie do Bierzmowania klas VIII

 

Ks. mgr Marcin Gazda (w naszej parafii od 2019r.)

Ks. Marcin Gazda –  urodził się 16 lipca 1994 roku w Mielcu. Pochodzi z parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu i zdaniu matury w 2013 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia teologiczno-filozoficzne uwieńczył obroną pracy magisterskiej napisanej na pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Żurka pt. Eucharystia w nauczaniu Cezarego z Arles. 25 maja 2019 w katedrze tarnowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja Jeża. Decyzją Księdza Biskupa ks. Marcin na pierwszą placówkę został posłany do naszej parafii.


Ks. mgr Marcin Gazda odpowiedzialny jest za:
. ministrantów i kandydatów na ministrantów
. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
. Przygotowanie młodzieży klas VII do Sakramentu Bierzmowania
. Katechizacja w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych oraz Szkole Katolickiej. 

 Ks. mgr Marcin Byś (w naszej parafii od 2020r.)

Ks. mgr Krzysztof Romański (w naszej parafii od 2020r.)

Księża emeryci:

Ks. Franciszek Kostrzewa

Ur. w 1928 r. Absolwent LO z 1949 r. pierwszy wyświęcony po wojnie kapłan wywodzący się z brzeskiej parafii św. Jakuba.
Do seminarium nie zgłosił się od razu. Dopiero w październiku, gdy już rozpoczął się rok akademicki, korzystając z pośrednictwa ks. prof. Michała Blecharczyka, dawnego katechety został przyjęty i w gronie siedemdziesięciu kleryków rozpoczął pięcioletnie studia teologiczne w Tarnowskim Seminarium Duchownym. Tam spotkał kolegę z brzeskiego liceum, Władka Piwowarskiego, późniejszego profesora socjologii na KUL-u, który po czwartym roku studiów tarnowskich przeniósł się do Olsztyna, tam kontynuował dalszą naukę i tam przyjął święcenia kapłańskie. Dnia 9 maja 1954 roku Franciszek został wyświęcony na kapłana w gronie czterdziestu diakonów tarnowskich i dwóch ze Zgromadzenia Księży Filipinów. Święceń kapłańskich udzielił mu w katedrze tarnowskiej biskup Karol Pękala zastępujący chorego już biskupa ordynariusza Jana Stepę. Tydzień później, 16 maja odbyły się prymicje - pierwsze po wojnie w rodzinnej parafii św. Jakuba w Brzesku. Dnia 10 listopada 1954 roku został wikariuszem w parafii Porąbka Uszewska i zamieszkał w starej, zapadającej się w ziemię wikarówce, tuż przy Grocie Matki Bożej z Lourdes. W roku 1958 biskup przeniósł ks. Franciszka do Radłowa i tam pełnił on obowiązki wikariusza i katechety w szkole podstawowej na Woli Radłowskiej i w radłowskim liceum. W latach 1961 do 1972 ks. Franciszek przebywał w Starym Sączu, najpierw w parafii św. Elżbiety (1961-1968), gdzie był wikariuszem i katechetą dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich (Liceum Pedagogiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa). Następnie (1968-1972) pełnił obowiązki rektora kościoła Świętej Trójcy przy klasztorze SS Klarysek.  Dnia 31 sierpnia 1972 roku biskup Jerzy Ablewicz zamianował ks. Kostrzewę Ojcem Duchowym w Seminarium Tarnowskim, a w następnym roku, po śmierci profesora homiletyki księdza rektora Franciszka Gawlika, również wykładowcą tego przedmiotu. Po dwóch latach pobytu w Seminarium ks. Franciszek otrzymał nominację najpierw na administratora, a po zatwierdzeniu przez władze państwowe na proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju. Te obowiązki wykonywał przez 19 lat (1974-1993). W roku 1993 pismem z dnia 7 października biskup Józef Życiński podziękował ks. Kostrzewie "za całokształt dotychczasowej pracy duszpasterskiej w parafii NMP Wniebowziętej w Krynicy Zdroju", a pismem datowanym 18 października 1993 roku zamianował go Diecezjalnym Wizytatorem Nauki Religii. Te obowiązki wykonywał przez pięć lat. Dnia 31 sierpnia 1998 roku biskup Wiktor Skworc zwolnił ks. Kostrzewę z obowiązków Wizytatora i podziękował "za wielorakie działania katechetyczne". I tak w siedemdziesiątym roku życia ks. Franciszek przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Brzesku. W uznaniu dla działalności kapłańskiej ks. Franciszka Kostrzewy władza diecezjalna odznaczyła go 10 września 1968 roku Expositorium canonicale (Ec), 30 września 1970 roku nadał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu (RM). Natomiast 10 października 1974r. Stolica Apostolska obdarzyła ks. Franciszka Kostrzewę godnością kapelana Jego Świątobliwości. W roku 2009 uchwalą Rady Miejskiej w Brzesku został  odznaczony Medalem na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska, a w 2012r. przez Kapitułę Medalu św. Jakuba, za szerzenie kultu św. Jakuba, Medalem BONVUM OPERANTI. Był współautorem katechizmów do szkól podstawowych. Będąc na emeryturze napisał kilka książek: „Wezwał ich Pan” (O powołaniach kapłańskich i zakonnych brzeskich parafii od czasów najdawniejszych do obecnych), /wyd. 2004, 2009/; „Duszpasterze Fary Brzeskiej 1447 – 2007” /wyd. 2008/; „Zamyślenia modlitewne nad Litanią do św., Jakuba Starszego Apostoła” /wyd. 2010/; „Rozważania katechizmowe o dobrych uczynkach i cnotach /wyd. 2011/; „Serce Jezusa pełne Zbawienia”  (Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca), /wyd. 2012/.

 

Ks. mgr lic. Zygmunt Bochenek Zygmunt Bochenek
Urodził się 1 lipca 1934 r. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie 23 czerwca 1957r. otrzymał święcenia kapłańskie, kiedy biskupem tarnowskim był Jan Piotr Stepa. Mszę św. Prymicyjną w Ropczycach odprawił 30 czerwca 1957 r. Swoją posługę duszpasterską sprawował w Wielopolu Skrzyńskim, Czarnym Potoku, jako wikariusz i kapelan szpitala w Mielcu, następnie przez wiele lat w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie - początkowo w Wydziale Katechetycznym, później zaś jako diecezjalny duszpasterz młodzieży. Od 1989 r. jako proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku do roku 2004. Od tamtego czasu służy parafii jako emeryt, podejmując różne zadania. Zdając sobie sprawę ze znaczenia mediów w dziele ewangelizacji, przez lata redagował wraz z zespołem współpracowników czasopismo dla młodzieży "Wzrastanie", a obecnie dekanalny "Kościół nad Uszwicą". Ks. Zygmunt Bochenek od 2001 r. jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 2004 roku, decyzją Rady Miejskiej w Brzesku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Brzeska. W 2011 roku Kapituła Medalu św. Jakuba przyznała Medal "BONVUM OPERANTI" za szerzenie kultu św. Jakuba i duszpasterstwo młodzieży w diecezji tarnowskiej.
Jest autorem następujących książek; wspólnie z S. Salezją Kardas; "Dziewczęca Służba Maryjna" T. I /wyd. 2000/ i T. II /wyd. 2007/,
ks. Z. Bochenek "Sanktuarium Imienia Maryi i Królowej Rodzin w Ropczycach" /wyd. 2012/.Ks. mgr Marian Jedynak
Urodził się 23.08.1949r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. Długoletni proboszcz w Bobowej. Od 2016 roku, po przejściu na emeryturę, mieszka na terenie naszej parafii. 

Wednesday the 4th - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews