Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Dziewczęca Służba Maryjna

Spotkania:  piątek godz. 16:30 – Dom katechetyczny

Opiekun: s. Barbara Góra

Jak powstała Dziewczęca Służba Maryjna?

    Zaczęło się w Tarnowie przed prawie 20-tu laty. W kręgu osób współpracujących z diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, które zbierały się, aby przygotować programy i pomoce na spotkania młodzieżowych grup apostolskich, powracała niby uparty refren myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd takiej – jak chłopcy należący do zespołów ministranckich – możliwości zdobycia przygotowania apostolskiego. A za nim przemawiały ważne racje religijne i pedagogiczne. Stwierdzono zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dać dziewczętom więcej treści i przeżyć religijnych w ramach zajęć poza katechizacją w grupach elitarnych, i to nie dopiero w wieku młodzieńczym, a o wiele wcześniej, kiedy brud moralny jeszcze nie wtargnął i nie opanował wrażliwej duszy dziecka. Zadanie trudne, delikatne, a do tego bardzo ważne i pilne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach. Panowało od początku przeświadczenie, że wychowanie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów. Powoli kształtowała się koncepcja i program formacji, powstawały ramy organizacyjne. Ułożono wstępny plan pracy, w którym postanowiono:

     I tak zaczęło kiełkować dzieło. Znalazły się chętne siostry dziewczęta i panie. Były kursy – każdego roku kilka. Pojawiały się i pomoce. A Matce Bożej zapewne przypadła do Serca Dziewczęca Służba Maryjna, gdyż liczba członków ustawiczne rosła. Zorganizowana w 1982 roku pierwsza Pielgrzymka DSM w Tuchowie była prezentacją biało-niebieskich strojów piosenek i recytacji. Przybyły grupy z rożnych stron diecezji, niektóre pieszo. Liczba uczestniczek i obraz pracy przewodniczek DSM były dla obecnych bardzo radosnym i wzruszającym zaskoczeniem.
     Odtąd co roku, w maju, odbywały się spotkania pielgrzymkowe w jednym z sanktuariów maryjnych diecezji. Były one podsumowaniem całorocznej pracy zespołów.
     Kształtowanie właściwych postaw w życiu dziewcząt i praca apostolska o szczególnym charakterze maryjnym realizowane na spotkaniach grupy, mają oddziaływać na dom rodzinny i dalsze środowisko oraz być sposobem przeciwstawienia się powodzi zła i zagrożeniu dziecięcych dusz ze strony współczesnego pogaństwa. To jest pomoc dla dziewcząt, które tak bardzo zatracają swoją dziewczęcość, a często i godność. To również zapobieganie moralnej swobodzie obyczajowej, a uczenie ukochania domu i życia rodzinnego, poświęcenia dla innych, szlachetności, prawdziwej radości i ewangelicznych zasad życia.


Nazwa

     Zawiera ona najkrótszą syntezę przyjętego programu.

Symbol

     Graficzne streszczenie ideologii Dziewczęcej Służby Maryjnej zawiera znaczek, który jest umieszczony na dyplomikach i może być noszony przez dziewczęta.
     Na niebieskim tle znajduje się stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa cześć łodyżki tworzy krzyż. Górna cześć z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień. Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej . Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Wspołodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi.

Uczestnictwo wyróżnieniem i nagrodą

    Uczestnictwo w grupie DSM powinno być wyróżnieniem i nagrodą dla tych dziewcząt, które regularnie uczęszczająca katechizację i w ogóle odznaczają się wzorową postawą religijną. Nie jest to, jak wiadomo, równoznaczne z większymi zdolnościami, chociaż w praktyce grupy nasze mają na celu gromadzić raczej dziewczęta zdolniejsze i pilniejsze, które dobrze sobie radzą obowiązkami szkolnymi i dzięki temu mogą więcej czasu poświęcić na inne zajęcia. Można będzie przyjmować także dziewczęta mniej zdolne i posiadające pewne braki w wychowaniu religijny- czy ogólnym, ale pełne dobrej woli. Grupa DSM może być dla nich wyjątkową szansą uzupełnienia tych braków. Jednak takich dziewcząt nie może być wiele w grupie, zwłaszcza takiej, która dopiero się tworzy, gdyż ich negatywny wpływ mógłby zdominować pozytywne oddziaływanie wzorowych jednostek.


Wiek

     Przyjmujemy przede wszystkim dziewczęta z klasy trzeciej, najlepiej na początku roku szkolnego. Dzieci po Pierwszej Komunii Św. są szczególnie chłonne i wyczulone na sprawy wiary i zwykle z radością i entuzjazmem włączają się w tę pracę. Względy pedagogiczne przemawiają za tym, aby nie łączyć w tej samej grupie dziewcząt o zbyt dużej rozpiętości wieku. Nie należy także mieszać początkujących z tymi, które należą juz dłużej. Dziewczęta powinny należeć do grupy maryjnej do końca gimnazjum. Kiedy przejdą do szkoły średniej, powinny wpisać się do stowarzyszeń lub młodzieżowych grup apostolskich. W grupach maryjnych pozostaną te, które będą chciały pełnić funkcję przewodniczki.

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją