Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Kancelaria parafialna

obrazek umieszczony na stronie parafii św. Jakuba w Brzesku

Kancelaria parafialna czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach:

Narzeczeni:  w czwartek i piątek od 17:00 do 19:00

(z wyjątkiem pierwszego czwartku i pierwszego piątku miesiąca)  w wakacje od 18:30 – 20:30

tel. 14 686 37 05

(w sprawach kancelaryjnych godzinach otwarcia kancelarii)

UWAGA!

Kancelaria czynna jest wyłącznie w wyżej wymienionym czasie. O innej porze można zwracać się jedynie w koniecznych nagłych sprawach – jak np. prośba o kapłana z sakramentami świętymi do chorego i formalności związane z pogrzebem.

Sakramenty święte:

Chrzty – należy zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

Śluby należy zgłaszać 3 miesiące przed datą ślubu w kancelarii parafialnej. Do spisania protokołu przedślubnego trzeba przynieść metrykę chrztu świętego, świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej i zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim. Przed ślubem narzeczeni uczestniczą w Dniu Skupienia oraz spotykają się w Poradni Życia Rodzinnego.

Spowiedź – w czasie wszystkich Mszy świętych.

Do chorych – kapłani udają się w pierwsze piątki miesiąca oraz w uzgodnionych terminach.

Zaświadczenia i dokumenty

W związku z wejściem w życie (maj 2018 r.) unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujmy, że wszelkie dokumenty kancelaryjne:

WYDAWANIE DOKUMENTÓW INNYM OSOBOM (żonie, mężowi, rodzicowi…)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie) – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane). Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW OSOBOM MAŁOLETNIM

Dla osób małoletnich dokument odbierają tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją