Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Przyjmując z miłością i wielkodusznie każde ludzkie życie, zwłaszcza wtedy, gdy jest ono wątłe lub chore, Kościół realizuje zasadniczy wymiar swego posłannictwa. /Jan Paweł II, posynodalna adhort. apost. Christifideles laici, 38/.

 

Kaplica Szpitalna Matki Bożej Częstochowskiej,

w SP ZOZ Brzesko - Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera w Brzesku.

(na parterze, w pobliżu windy na oddziały szpitalne)

Kapelan Szpitala - Ks. Józef Waśko

Tel: 725402702 – ten telefon do dyspozycji tylko w sprawach dotyczących duszpasterstwa w brzeskim szpitalu i pacjentów.

 

MSZA ŚWIĘTA jest sprawowana:

każdego dnia (oprócz środy) – godz. 610

środa – godz. 1500

Niedziela – godz. 610 i 1100

 

Nabożeństwa:

 • W środy, po Mszy Świętej - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • W piątki, godz. 1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 • Nabożeństwo I - szo piątkowe, godz. 1500.
 • Nabożeństwo I - szo sobotnie, po Mszy Świętej.

W ciągu roku, godz. 1500, w zależności od okresu liturgicznego, są:

 • Droga Krzyżowa.
 • Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
 • Nabożeństwo majowe.
 • Nabożeństwo różańcowe.

 

PRZYJMOWANIE SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

Każdego dnia ksiądz kapelan odwiedza chorych we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Codziennie jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej, oraz przystąpienia do Spowiedzi Świętej, Sakramentu Namaszczenia Chorych czy rozmowy - najlepiej po zgłoszeniu kapłanowi, podczas porannego obchodu.

W szczególnych przypadkach, także są udzielane Sakramenty: Chrzest Święty, Bierzmowanie lub Małżeństwo.

W nagłej potrzebie – kapelan przychodzi do chorego, w każdej godzinie dnia i nocy.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W SZPITALU

Jak i kiedy?

Każdy pacjent, a także pracownik szpitala, codziennie może skorzystać z posługi kapłana w Sakramencie Pokuty i Pojednania:

 • Zawsze, a szczególnie w sytuacjach zagrożenia fizycznego lub duchowego, powinniśmy troszczyć się o życie w stanie łaski uświęcającej.
 • na sali (w zależności od stanu zdrowia: siedząc, leżąc lub w osobnym pomieszczeniu na oddziale szpitalnym)
 • w szpitalnej zakrystii lub kaplicy.
 • w kaplicy, w każdą środę, godz. 1400-1500 – Spowiedź dla pracowników i chodzących pacjentów.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA W SZPITALU

Jak się zachować, gdy idzie kapłan z Komunię Świętą?

 • · Spotykając księdza z Komunią Świętą (w windzie, na korytarzu, czy też w sali szpitalnej), nie pozdrawiamy księdza, ale Pana Jezusa obecnego w Eucharystii - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, lub podobnymi słowami.
 • Należy wtedy przerwać rozmowy, w miarę możności przyklęknąć, lub złożyć ręce…, przyjąć postawę jaką winno mieć stworzenie wobec swojego Boga.
 • Wyłączyć radio, telewizję, odłożyć gazetę, uświadomić sobie obecność Pana Jezusa.

 

Jak i kiedy przyjmować Komunię Świętą?

 • Prawo kościelne zwalnia osoby chore z obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Jeśli ktoś czuje się na siłach, może oczywiście post zachować.
 • Chorzy mogą otrzymać Komunię Świętą w pozycji leżącej.
 • W razie potrzeby, zaraz po przyjęciu Komunii Świętej można napić się czystej wody. (Nie powinny to być inne napoje).
 • Gdy istnieje trudność w przełykaniu, poprosić kapłana o udzielenie mniejszej cząstki Ciała Pańskiego.
 • Nie należy przyjmować Komunii św. wiedząc, że organizm nie jest zdolny do Jej przyjęcia (wymioty…,). Wtedy przyjmujemy Komunię Świętą pragnienia - duchowo.
 • W miarę możności przygotować się przez modlitwę i uświadomić sobie prawdziwą obecność Chrystusa.
 • Po Komunii Świętej trwamy w skupieniu na modlitwie dziękczynnej. Unikamy zbędnych rozmów.
 • Odwiedzający winni modlić się razem z chorym, albo zostawić go samego na chwilę modlitwy.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. /z Listu św. Jakuba Apostoła  5,14-15/

Sakrament Namaszczenia Chorych przygotowuje i uzdalnia do prawdziwie chrześcijań­skiego przeżywania i "wykorzystania" choroby. Cierpienie jest wielką życiową próbą wiary, nadziei i miłości chrześcijanina.

Sakrament ten, nie powinien być postrzegany jako „ostatnie namaszczenie”, gdyż „sakramentem umierających” w sposób doskonały jest Wiatyk - Komunia Święta udzielana na "drogę" ku wieczności.

 

Po co Sakrament Namaszczenia Chorych?

 • Namaszczenie pomaga dostrzec w świetle Chrystusa rolę własnych cierpień. Ich właściwe przeżycie i rozważenie daje choremu pokój - otwiera na dobroć Boga.
 • Tym, którzy są obciążeni winą i grzechami, Sakrament Namaszczenia niesie umocnienie nadziei w Bożym Miłosierdziu.
 • Przyjęte cierpienie staje się dla chorego człowieka drogą do zbawienia, poprzez udział w Krzyżu Jezusa Chrystusa.
 • Wszystko to może być ofiarowane Bogu jako modlitwa i zadośćuczynienie - wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata.
 • Sakrament namaszczenia jest znakiem i zapowiadającym pełne uwolnienie od choroby i cierpienia w Królestwie Niebieskim.

 

Kto i jak udziela Sakramentu Namaszczenia Chorych?

Sakramentu tego udziela kapłan. Nakłada ręce na głowę chorego. Namaszcza czoło i ręce chorego poświęconym olejem chorych, oraz wypowiada następujące słowa:

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym Miłosierdziu wspomoże cię łaską Ducha Świętego.
Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.
Amen.

W normalnych warunkach, tzn. kiedy chory jest przytomny, przed przyjęciem Sakramentu Nama­szczenia powinien przystąpić do Sakramentu Pokuty, a w czasie samego obrzędu namaszczenia przyjąć Komunię Świętą. 
Sakrament Namaszczenia powinien być udzie­lany wtedy, gdy człowiek uświadamia sobie poważny charakter choroby, która go dotknęła:

 • przed ważną operacją lub rozpoczynającym się długim leczeniem;
 • osobom w podeszłym wieku, niekoniecznie chorym;
 • dzieciom, które mogą być już świadome miłości Pana Boga.
 • Sakrament ten można przyjmować wiele razy w życiu, a nawet kilkakrotnie w czasie trwania choroby, gdy ponownie staje się ona trudnością - czy na skutek pogarszania się, przedłużającego się jej trwania, czy też nowych komplikacji.

 

CHRZEST ŚWIĘTY W SZPITALU

W naszym szpitalu zazwyczaj jest udzielany małym pacjentom przebywających na Oddziale Noworodków, lub Dziecięcym, ale też może być pacjent dorosły – nieochrzczony, przebywający na którymkolwiek oddziale, a w zagrożeniu życia pragnący przystąpić do Chrztu Świętego.

 

Kto może udzielić Chrztu?

W naglącym przypadku, Chrztu z wody, może udzielić każda osoba jeżeli ma taką intencję i uczyni, to czego pragnie Kościół.

 

Jak udzielić Chrztu w nagłej sytuacji, gdy nie ma w pobliżu kapłana?

Należy polać głowę czystą wodą i wypowiedzieć słowa:

(Podać imię: np. Mario, Józefie…) JA CIEBIE CHRZCZĘ, W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Chrzest ten winien być dopełniony przez kapelana szpitala, lub we własnej parafii.

 

Sakramentalny Chrzest Święty chorego w brzeskim szpitalu (z udziałem kapłana).

Udziela się Go w sali szpitalnej, lub w kaplicy.

Do udzielenia pełnego Chrztu dziecka wystarczy zgoda jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.

W przypadku osoby dorosłej – wyrażenie jej własnej woli.

 

 • Jeżeli jest możliwe, powinni być obecni rodzice chrzestni, albo chociaż jeden z nich. (Osoby wierzące, praktykujące).
 • Jeżeli już otrzymano - należy przedstawić akt urodzenia dziecka z USC.
 • Jeżeli rodzina nie dysponuje świecą i szatką chrzcielną, otrzymują je od kapelana.
 • Wpisu o Sakramencie Chrztu, dokonuje się w księdze metrykalnej Parafii NMP Matki Kościoła i Świętego Jakuba w Brzesku.

Udzielonego ważnie Sakramentu Chrztu Świętego nie powtarza się!

 

Jak zachować się, gdy obok na sali znajduje się człowiek konający?

Jako chrześcijanie, troszczymy się o zbawienie wszystkich ludzi.

Mimo pomocy lekarza czy pielęgniarki nie możemy być obojętni na fakt ostatnich chwil życia człowieka:

 • Jeżeli wiemy, że człowiek ten nie przystąpił do Sakramentów Świętych, należy powiedzieć o tym personelowi szpitala, oni wezwą kapelana.
 • Pielęgniarki posiadają gromnicę, można ją zapalić – jako wyraz wiary i zawierzenia  konającego Bogu przez Matkę Najświętszą.
 • Należy osobę tę otoczyć szczególną modlitwą, odmawiając różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie za konających czy inne modlitwy.
 • Trzeba unikać w tych chwilach zbędnych słów i komentarzy.

SZCZEGÓLNE OKRESY LITURGICZNE przeżywane w szpitalu

 

Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę - nie ma Mszy Świętej. Obchód z Komunią Świętą 530 – 830.

 

Wielki Piątek – 1500 - Nabożeństwo pasyjne z kazaniem.

Wielka Sobota – 1100- święcenie pokarmów na Oddziale Dziecięcym.

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny – Msza Święta: 610; 1100

 

Święto Miłosierdzia Bożego

1500 – 1600 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

Święta Bożego Narodzenia

Pasterka – (wigilia wieczór) 2200

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Święto Św. Szczepana i Nowy Rok:

Msza Święta - 610; 1100

 

„Noc Sylwestrowa” w Kaplicy Szpitalnej

2300 – Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

2400 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i życzenia noworoczne.

 

Inne…

W miarę możliwości w szpitalnym duszpasterstwie przeżywane są obrzędy i zwyczaje związane z przeżywaniem roku liturgicznego, np. poświęcenie gromnic, palm…, spotkanie ze świętym Mikołajem… .

 

Kapelan Szpitala - Ks. Józef Waśko

Tel: 725402702 – ten telefon do dyspozycji tylko w sprawach dotyczących duszpasterstwa w brzeskim szpitalu i pacjentów.

 

Wy wszyscy, którzy odczuwacie poważniej ciężar krzyża, którzy płaczecie, nieznani, cierpiący nabierzcie odwagi: jesteście umiłowanymi Królestwa Bożego, Królestwa nadziei, szczęścia i życia; jesteście braćmi cierpiącego Chrystusa; i wraz z nim, jeśli tego chcecie, zbawiacie świat! /Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących, SV II/.

 

Wiedz, że tę siłę, którą masz w sobie do znoszenia cierpień,

musisz zawdzięczać częstej Komunii Świętej,

a więc przychodź często do tego źródła miłosierdzia

i czerp naczyniem ufności,

cokolwiek ci potrzeba. - Pan Jezus.

/Dzienniczek Św. S. Faustyny nr 1487/

 

 

Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

w PP ZOL i Hospicjum - Brzesko

 

Msza Święta jest sprawowana w:

 • każdą niedzielę - godz. 720
 • I-sze piątki miesiąca  - godz. 1400
 • 3-cie poniedziałki miesiąca - godz. 1600
 • święta i uroczystości, zmiennie o godz. 720 lub 1400

 

Ksiądz kapelan odwiedza chorych codziennie.

Dla tych którzy chcą, każdego dnia jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej na oddziałach, oraz przystąpienia do Spowiedzi Świętej, Sakramentu Namaszczenia Chorych i rozmowy. Dotyczy to zarówno pacjentów, ich rodzin jak i pracowników.

 

W każdy 3-ci poniedziałek miesiąca, o godzinie 1600, jest Sprawowana Msza Święta, z prośbą o Boże Miłosierdzie dla zmarłych w tutejszym hospicjum, oraz o nadzieję dla ich bliskich.

Po Mszy Świętej, w gronie przybyłych osób jest spotkanie przy herbacie.

 

Dla pacjentów i pracowników, a szczególnie dla rodzin naszych pacjentów dostępny telefon:  725402702

 

Kapelan – Ks. Józef Waśko

 

 

Nie jesteście opuszczeni czy niepotrzebni:

jesteście powołani przez Chrystusa,

wy jesteście Jego przejrzystym obrazem.

/Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących, SV II/

 

 

Tuesday the 19th - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews