Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Kaplica szpitalna

Przyjmując z miłością i wielkodusznie każde ludzkie życie,
zwłaszcza wtedy, gdy jest ono wątłe lub chore,
Kościół realizuje zasadniczy wymiar swego posłannictwa.

/Jan Paweł II, posynodalna adhort. apost. Christifideles laici, 38/.

Kaplica Szpitalna pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w SP ZOZ Brzesko – Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera w Brzesku
(na parterze, w pobliżu windy na oddziały szpitalne)

Kapelan Szpitala – Ks. Józef Waśko, tel. 725 402 702 
 (w sprawach dotyczących duszpasterstwa w brzeskim szpitalu i pacjentów)

MSZE ŚWIĘTE:
w dni powszednie (oprócz środy) – godz. 6:10
środa – godz. 15:00
Niedziela – godz. 6:10 i 11:00

  Nabożeństwa:

W ciągu roku, godz. 15:00, w zależności od okresu liturgicznego, są:

 PRZYJMOWANIE SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

Każdego dnia ksiądz kapelan odwiedza chorych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Codziennie jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej, oraz przystąpienia do Spowiedzi Świętej, Sakramentu Namaszczenia Chorych czy rozmowy – najlepiej po zgłoszeniu kapłanowi, podczas porannego obchodu. W szczególnych przypadkach, także są udzielane Sakramenty: Chrzest Święty, Bierzmowanie lub Małżeństwo. W nagłej potrzebie – kapelan przychodzi do chorego, w każdej godzinie dnia i nocy.

 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W SZPITALU

Jak i kiedy?

Każdy pacjent, a także pracownik szpitala, codziennie może skorzystać z posługi kapłana w Sakramencie Pokuty i Pojednania:

KOMUNIA ŚWIĘTA W SZPITALU

Jak się zachować, gdy idzie kapłan z Komunię Świętą?

  Jak i kiedy przyjmować Komunię Świętą?

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. /z Listu św. Jakuba Apostoła  5,14-15/

 Sakrament Namaszczenia Chorych przygotowuje i uzdalnia do prawdziwie chrześcijań­skiego przeżywania i „wykorzystania” choroby. Cierpienie jest wielką życiową próbą wiary, nadziei i miłości chrześcijanina. Sakrament ten, nie powinien być postrzegany jako „ostatnie namaszczenie”, gdyż „sakramentem umierających” w sposób doskonały jest Wiatyk – Komunia Święta udzielana na „drogę” ku wieczności.

 Po co Sakrament Namaszczenia Chorych?

 Kto i jak udziela Sakramentu Namaszczenia Chorych?

Sakramentu tego udziela kapłan. Nakłada ręce na głowę chorego. Namaszcza czoło i ręce chorego poświęconym olejem chorych, oraz wypowiada następujące słowa: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym Miłosierdziu wspomoże cię łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

W normalnych warunkach, tzn. kiedy chory jest przytomny, przed przyjęciem Sakramentu Nama­szczenia powinien przystąpić do Sakramentu Pokuty, a w czasie samego obrzędu namaszczenia przyjąć Komunię Świętą. Sakrament Namaszczenia powinien być udzie­lany wtedy, gdy człowiek uświadamia sobie poważny charakter choroby, która go dotknęła:

CHRZEST ŚWIĘTY W SZPITALU

W naszym szpitalu zazwyczaj jest udzielany małym pacjentom przebywających na Oddziale Noworodków, lub Dziecięcym, ale też może być pacjent dorosły – nieochrzczony, przebywający na którymkolwiek oddziale, a w zagrożeniu życia pragnący przystąpić do Chrztu Świętego.

 Kto może udzielić Chrztu?

W naglącym przypadku, Chrztu z wody, może udzielić każda osoba jeżeli ma taką intencję i uczyni, to czego pragnie Kościół.

 Jak udzielić Chrztu w nagłej sytuacji, gdy nie ma w pobliżu kapłana?

Należy polać głowę czystą wodą i wypowiedzieć słowa: (Podać imię: np. Mario, Józefie…) JA CIEBIE CHRZCZĘ, W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Chrzest ten winien być dopełniony przez kapelana szpitala, lub we własnej parafii.

 Sakramentalny Chrzest Święty chorego w brzeskim szpitalu (z udziałem kapłana).

Udziela się Go w sali szpitalnej, lub w kaplicy. Do udzielenia pełnego Chrztu dziecka wystarczy zgoda jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku osoby dorosłej – wyrażenie jej własnej woli.

 Jeżeli jest możliwe, powinni być obecni rodzice chrzestni, albo chociaż jeden z nich. (Osoby wierzące, praktykujące).

Udzielonego ważnie Sakramentu Chrztu Świętego nie powtarza się!

  Jak zachować się, gdy obok na sali znajduje się człowiek konający?

Jako chrześcijanie, troszczymy się o zbawienie wszystkich ludzi. Mimo pomocy lekarza czy pielęgniarki nie możemy być obojętni na fakt ostatnich chwil życia człowieka:

SZCZEGÓLNE OKRESY LITURGICZNE przeżywane w szpitalu

 

 Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę – nie ma Mszy Świętej. Obchód z Komunią Świętą 5:30 – 8:30.

Wielki Piątek – 15:00 – Nabożeństwo pasyjne z kazaniem.

Wielka Sobota – 11:00– święcenie pokarmów na Oddziale Dziecięcym.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny – Msza Święta: 6:10; 11:00

 

Święto Miłosierdzia Bożego
15:00 – 16:00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Święta Bożego Narodzenia
Pasterka – (wigilia wieczór) 22:00

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Święto Św. Szczepana i Nowy Rok:
Msza Święta – 6:10; 11:00

 

„Noc Sylwestrowa” w Kaplicy Szpitalnej

23:00 – Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i życzenia noworoczne.

 Inne…

W miarę możliwości w szpitalnym duszpasterstwie przeżywane są obrzędy i zwyczaje związane z przeżywaniem roku liturgicznego, np. poświęcenie gromnic, palm…, spotkanie ze świętym Mikołajem… .

Wy wszyscy, którzy odczuwacie poważniej ciężar krzyża, którzy płaczecie, nieznani, cierpiący nabierzcie odwagi: jesteście umiłowanymi Królestwa Bożego, Królestwa nadziei, szczęścia i życia; jesteście braćmi cierpiącego Chrystusa; i wraz z nim, jeśli tego chcecie, zbawiacie świat! /Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących, SV II/.

Wiedz, że tę siłę, którą masz w sobie do znoszenia cierpień,
 musisz zawdzięczać częstej Komunii Świętej,
 a więc przychodź często do tego źródła miłosierdzia
 i czerp naczyniem ufności,
 cokolwiek ci potrzeba. – Pan Jezus.

 

 Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego w PP ZOL i Hospicjum – Brzesko

 Msza Święta:

każdą niedzielę – godz. 7:20
I-sze piątki miesiąca  – godz. 14:00
3-cie poniedziałki miesiąca – godz. 16:00
święta i uroczystości, zmiennie o godz. 7:20 lub 14:00

 

 Ksiądz kapelan odwiedza chorych codziennie. Dla tych którzy chcą, każdego dnia jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej na oddziałach, oraz przystąpienia do Spowiedzi Świętej, Sakramentu Namaszczenia Chorych i rozmowy. Dotyczy to zarówno pacjentów, ich rodzin jak i pracowników.  W każdy 3-ci poniedziałek miesiąca, o godzinie 16:00, jest Sprawowana Msza Święta, z prośbą o Boże Miłosierdzie dla zmarłych w tutejszym hospicjum, oraz o nadzieję dla ich bliskich. Po Mszy Świętej, w gronie przybyłych osób jest spotkanie przy herbacie.  

 

Dla pacjentów i pracowników, a szczególnie dla rodzin naszych pacjentów dostępny telefon:  725 402 702

  Nie jesteście opuszczeni czy niepotrzebni:

 jesteście powołani przez Chrystusa,

 wy jesteście Jego przejrzystym obrazem.

/Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących, SV II/

Kaplica szpitalna – rys historyczny


Kaplica w szpitalu została otwarta w 1945 roku. Pierwszą Mszę św. 16 lipca 1945 roku, odprawił ks. kapelan Stanisław Bartosz. Wtedy to jeszcze cały szpital mieścił się w budynku obecnego tzw. Starego Szpitala. Kaplica była na parterze dostępna dla wszystkich. Msze św. w kaplicy były odprawiane bardzo uroczyście. Z kronik dowiadujemy się że na niedzielnych Mszach św. śpiewał chór, a przy większych okazjach grała Orkiestra dęta z Okocimia. Ponieważ w tym czasie w szpitalu pracowały siostry służebniczki, więc znalazło tam swoje miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu sióstr, które składały tam właśnie swoje śluby wieczyste. W roku 1956 zaistniała bardzo smutna sytuacja. Pan Jezus z kaplicy szpitalnej został „zaaresztowany” (efekt ówczesnego systemu politycznego). W grudniu 1956 roku sytuacja się ustabilizowała i kaplica znów mogła istnieć. Zakupiono do niej duży obraz M.B. Częstochowskiej. Odtąd kaplica ta, jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jednak chorzy nie mogli zbyt długo cieszyć się kaplicą, ponieważ zarządzono remont całego szpitala a więc i kaplicy również. Na czas remontu kaplica nie funkcjonowała. Po wykonanym remoncie okazało się, że w szpitalu nie ma miejsca dla kaplicy. W wyniku nacisku personelu i pacjentów na władze szpitala, na kaplicę wydzielono małe pomieszczenie strychowe, które wcześniej pełniło funkcję szatni. Było ono wysoko i nie docierała tam winda, z bólem, ale jednak personel i chorzy musieli zaakceptować takie warunki. W przygotowaniu pomieszczenia na kaplicę włożono bardzo dużo serca i w roku 1974, odprawiono tam pierwszą Mszę św. w wigilię Bożego Narodzenia. Przygotowania tej kaplicy dokonał ks. Łach, ówczesny kapelan szpitalny. Ta kaplica właśnie w czasach ucisku komunistów, była bardzo mocnym duchowym węzłem między kapelanem, personelem i chorymi. Ks. Łach ze starej kaplicy zdołał uratować jedynie tabernakulum i obraz M.B. Częstochowskiej, które po dzień dzisiejszy znajdują się w kaplicy szpitalnej.
Kiedy w roku 1983 szpital został przeniesiony do nowego budynku tam też otwarta została kaplica choć i ona miała już na swoim koncie kilka „przygód”. W starym szpitalu zostały 2 oddziały i kaplica. Personel pragnął przeniesienia kaplicy, jednak znów władze postawiły veto, więc kaplica pozostała na strychu do dnia dzisiejszego. Na ten akurat historyczny moment trafił ks. Marcinkiewicz, jako kapelan szpitalny, zorganizował otwarcie kaplicy na nowym szpitalu. W tym czasie również do pracy w szpitalu, powróciły siostry, wcześniej z niego wyrzucone. Siostry starały się o wyposażenie kaplicy w ornaty, bieliznę kielichową, ołtarzową, pod opieką miały również kaplice na starym szpitalu. Kiedy kaplica na nowy szpitalu, została już w miarę zorganizowana, siostry przeprowadziły remont na starym szpitalu. Pomieszczenie przedtem bardzo ciemne z jednym oknem zyskało jeszcze jedno i zostało ocieplone, teraz chorzy mogą chodzić do kaplicy, która ogrzewano piecykiem, beż nakrycie zewnętrznego. W 2002 roku udało się przy kolejnym remoncie zamontować grzejniki elektryczne, które utrzymują ciepło w kaplicy przez cały czas. Ubogacono wystrój kaplicy, odnowioną figurą Matki Bożej, która ze szpitalem związana była od samego początku.
W 2004 roku przystąpiono do remontu kaplicy na nowym szpitalu. Był to remont kapitalny, który zupełnie zmienił oblicze kaplicy. Tym remontem zajmował się obecny ks. kapelan Andrzej Kędryna. Założono w 4 oknach witraże, odmalowano kaplicę. Mamy nadzieję że wkrótce uda się zmienić nagłośnienie, aby Msza św. była lepiej słyszalna dla chorych i personelu licznie uczestniczących w liturgii.

S. Jolanta Jasińska
pielęgniarka szpitala

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją