Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Odnowa w Duchu Świętym

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło

Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego

mieli otrzymać wierzący w Niego»

(J 7,37b-39a)

 

Na początku XX wieku dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60-tych zaowocowało powstaniem w Kościele Katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło działania

Ducha Świętego.

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy miłość do Jezusa.

Opiekun Wspólnoty:  ks. Krzysztof Romański

Kiedy się spotykamy?

W każdy piątek (oprócz ostatniego piątku miesiąca) o godz. 19.00 w Auli Chrystusa Króla w dolnym kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap.

1 piątek miesiąca – zapraszamy na uwielbienie z modlitwą wstawienniczą

2 piątek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją Słowa w górnym

kościele

3 piątek miesiąca – modlitwa Słowem i dzielenie w grupkach

4 wtorek miesiąca – uwielbienie i katecheza

W ostatni piątek miesiąca zapraszamy wszystkich na EUCHARYSTIĘ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE na godz. 18.00. w tutejszym kościele.

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym - EMMANUEL działająca przy naszej parafii istnieje ok. 10 lat Powstała z inicjatywy księdza Kazimierza Kumana. Zebrała się wówczas grupa ok. 10 osób, która rozpoczęła cykliczne spotkania modlitewne. Obecnie wspólnota liczy około 60 osób w różnym wieku. Gromadzi ludzi, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Bogiem, obierając Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela i podejmując drogę nawrócenia. W każdy piątek gromadzimy się, aby przyzywać Ducha Świętego, uwielbiać Boga i rozważać Jego Słowo. Dzielimy się działaniem Boga w naszym życiu, a także wstawiamy się za siebie nawzajem. Wspólnie świętujemy, pielgrzymujemy, przeżywamy rekolekcje.

 

Jeżeli pragniesz umocnić swoją wiarę, odnowić więź z Jezusem, spędzić czas na modlitwie i śpiewie na cześć Pana oraz rozważaniu Słowa Bożego – Zapraszamy Cię na nasze spotkania!

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją