Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Spotkania:  czwartek godz. 19.00

Opiekun: ks. Marcin Natonek

     Dzieło Misyjne Dzieci zostało założone w roku 1843 we Francji. W Polsce istnieje od 1858 roku. W roku 1922 Misyjne Dzieło Dzieci zostało uznane za: Papieskie. W ten sposób zostało podkreślone, że udzielanej przez nie pomocy wszystkim dzieciom patronuje Papież.

     Pomoc dzieciom na całym świecie jest bardzo potrzebna, ponieważ wiele z nich nie zna Ewangelii ani nie ma dostępu do nauki. Cierpią z powodu głodu, chorób, opuszczenia oraz doznają różnego rodzaju przemocy.
Odpowiadając na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Redemptoris Missio”, w naszej parafii powstała grupa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

     Na zebraniach korzystając z misyjnych materiałów formacyjnych, dzieci analizują dany temat np.: przybliżenie postaci świętych, którzy wiele uczynili dla misji; przygotowują nabożeństwa (Drogi Krzyżowej, Różańca); czytają prasę misyjną – „Świat misyjny” i listy od misjonarzy; śpiewają pieśni; uczestniczą we wspólnych zabawach i grach; oglądają ciekawe filmy czy też udają się na spacery lub wycieczki. Co roku, dzieci chętnie biorą udział w akcjach takich jak: „mój szkolny kolega z misji” lub kolęda misyjna. Często również, goszczą na swoich spotkaniach misjonarzy lub siostry zakonne, którzy przybliżają im życie rówieśników z krajów misyjnych.
Spotkania maja na celu rozbudzenie w dzieciach wrażliwości misyjnej, pogłębienie ich wiedzy religijnej, zaktywizowanie misyjne oraz kształtowanie postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego. Zadaniami dzieci należących do PDMD jest również modlitwa za dzieci nie znające Pana Jezusa i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę.

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu”
/RM 86, Jan Paweł II /

     W myśl tej nauki musimy nie tylko sami oddawać się sprawom misji Kościoła ale dopomóc także uczynić to innym. Zwłaszcza zwrócić uwagę na najmłodszych i wychować do odpowiedzialności za zbawienie innych, gdyż to od nich zależy jutro Kościoła, jutro jego rozwoju, jutro jego uniwersalnej misji.

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją