Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Podsumowanie 2022 roku

Podsumowanie życia sakramentalnego oraz spraw
materialno-gospodarczych parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku za rok 2022.

Sakrament chrztu św.: 64 (w związkach sakramentalnych 54
w związkach niesakramentalnych 10).

Zmarłych: 91 (pogrzeby w kościele parafialnym: 59, w innym kościele,
poza parafią: 32).

ochrzczonych zmarłych
Poprzednie lata 2019 94 95
Lata „covidowe” 2020 70 119
2021 68 118
wykres

Do I Komunii św. (15.05.), przystąpiło 75 dzieci z klas trzecich.

Do sakramentu bierzmowania (04.04.), którego udzielił bp Leszek Leszkiewicz przystąpiło 111 młodzieży z klas ósmych.

Do sakramentu małżeństwa 46 par w tym: w naszym kościele parafialnym 16 par a w kaplicy pałacu Goetza 30 par.

Katechizacja w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 oraz w Liceum Katolickim i Zespole Szkół Technicznych i Branżowych. W tych szkołach katechizuje 6 naszych księży wikariuszy na łączną sumę 130 godzin tygodniowo. W szkołach tych uczy także wikariusz z Jadownik (ZSTiB) oraz 3 katechetów świeckich. W przedszkolach uczą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Średnia uczestniczących na katechizację w szkołach podstawowych i średnich na terenie naszej parafii to 96% (średnia w diecezji 97%). Przed pandemią (2018r.) nie uczęszczało na lekcje religii tylko 1,5%, dzisiaj jest to już 4%. W skali kraju, jeśli chodzi o uczestnictwo w katechezie, nasza diecezja pod względem frekwencji jest na pierwszym miejscu, jest jednak zauważalny pewien dysonans: co najmniej 1/3 z uczestniczących na katechizację nie chodzi do kościoła i nie korzysta z sakramentów.

Nasze uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.

Według liczenia wiernych z dnia 09.10.2022r. W Mszy św. niedzielnej w tym dniu wzięło udział 63,3% wiernych, którzy są zobowiązanie do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii z tych uczestniczących do Komunii św. przystąpiło 37,6%. Średnia w naszym brzeskim dekanacie: uczestniczący w niedzielnej Eucharystii (dominicantes): 60,3%, przystępujący do Komunii św. (comunicantes): 27,3%. Liczba wszystkich wiernych w dekanacie: 29 500. W naszej parafii, w dzień powszedni, w sumie na pięciu Mszach św. (6.00, 6.30, 7.00, 8.00 i 18.00) codziennie bierze ok. 500 osób z tych prawie 95% przystępuje do Komunii św. Dominicantes w diecezji: 61,5%. Po pandemii liczba uczestniczących w niedzielnej Eucharystii w diecezji, zmniejszyła się o ponad 10%.

W skali kraju: 28% dominicantes, 13% comunicantes.

Posługa sakramentalna kapelana w Szpitalu Powiatowym, ZOLu i Hospicjum: 4 dzieci ochrzczonych, sakrament namaszczenia chorych przyjęło ponad 2 tysiące osób i udzielono 120 tysięcy Komunii św.

Wizyta duszpasterska – kolęda, która po dwóch latach pandemii, odbyła się zwyczajowo „od domu do domu”.

Przyjęło nas 1826 rodzin (57%), 43% mieszkań na terenie naszej parafii było zamkniętych. W 484 mieszkaniach żyją osoby samotne, w odwiedzanych rodzinach spotkaliśmy 895 dzieci.

Sprawy gospodarcze.

Koszt utrzymania kościoła parafialnego i kościoła Ducha Św. w roku 2022, to suma 221 840 zł. Na utrzymanie składa się: ogrzewanie (48 tysięcy w roku 2022), media: prąd (28 645 zł.), woda, śmieci, utrzymanie czystości, pracownicy kościelni, bieżące zakupy do sprawowania liturgii, ubezpieczenie. 

Koszt utrzymania Domu Katechetycznego; 27 400 zł. Utrzymanie cmentarza parafialnego: 7 480 zł. Kwesta na cmentarzu z 1 listopada wyniosła 9 040 zł. Obecnie największe koszty utrzymania cmentarza zabytkowego generuje wywóz śmieci, pozostałe koszta to opłata za wodę, utrzymanie porządku: koszenie trawy i zbieranie śmieci.

Plebania: z plebanii wydzielone są te mieszkania, które służą parafii. Za utrzymanie swoich (służbowych) mieszkań, w których mieszkają księża: koszty prądu, gazu, wody, śmieci oraz zakupu żywności i pensja kucharki są pokrywanie z pensji księży. Na pensję księdza składa się: intencja mszalna (ksiądz może dla siebie zatrzymać ofiarę tylko za jedną Msze św. dziennie) oraz pensja szkolna. Każdy ksiądz płaci tak zwany podatek ryczałtowy do Urzędu Skarbowego od ilości mieszkańców na ternie danej parafii.  Jest to ważne przypomnienie, bo możemy spotkać się z twierdzeniem, że księża nie płacą podatku, płacą od zawsze: normalnie od pensji szkolnej i drugi podatek od działalności duszpasterskiej. W naszej parafii obowiązuje wspólnota dochodów kapłańskich, po pokryciu wszystkich kosztów utrzymania, ksiądz ma wypłacaną pensję. Dwa razy w roku są składane ofiary z okazji wypominek i kolędy. Z tych ofiar każdy ksiądz cześć przeznacza na utrzymaniu Domu Księży Emerytów, Wyższego Seminarium Duchownego oraz dofinansowanie niektórych działań duszpasterskich.

Składki, zbierane podczas Mszy św. są tylko i wyłącznie przeznaczone na utrzymanie parafii. W żadnym przypadku, nawet jedna złotówka, nie jest własnością ani proboszcza, ani wikariusza.

Poza składkami, które zostają w parafii, są składki, które należy odesłać m.in. na utrzymanie instytucji diecezjalnych (12 składek), uczelni katolickich (WSD, UPJPII i KUL – 7 składek), oraz inne: na misje, na cele charytatywne, świętopietrze, hospicja, domy samotnej matki, zakony klauzurowe, budujące się kościoły, Kościół na Wschodzie, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fundusz Obrony Życia, Kościół w Potrzebie i inne np. związane z kataklizmami czy w ostatnim czasie jako nasza pomoc dla Ukrainy. 

Podziękowanie

dla Urzędu Miejskiego Brzesku za wsparcie finansowe w prowadzeniu wspólnych dzieł dla dobra mieszkańców naszego Miasta (Jadłodajnia dla ubogich, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, imprezy sportowo-kulturalne, pomoc Starostwa (imprezy sportowo-kulturalne, obejmujące swoim zasięgiem Powiat Brzeski) oraz współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, dzięki której zostało dofinansowane dziesięć projektów prowadzonych w roku 2022 a przeznaczonych w większości dla dzieci i młodzieży naszej parafii i Miasta.

Plany inwestycyjne na rok 2023 – zależne od funduszy.

Najpilniejsze: remont domu parafialnego przy pl. Kazimierza Wlk. oraz remont generalny domu katechetycznego. Prace konserwatorskie przy kamiennych elementach wieży kościoła św. Jakuba.

Wszystkim Parafinom oraz Wszystkim Darczyńcom, którzy wspierają w naszej parafii działalność duszpasterską oraz troszczą się o materialne utrzymanie parafii składamy serdeczne Bóg zapłać!

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją