Logo parafii

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej

Siostry zakonne pracujące obecnie w parafii:

s. Maria Filipowska – przełożona domu zakonnego, organistka

s. Maria Matusiewicz – zakrystianka
s. Barbara Góra – Dyrektor Przedszkola
s. Agata Pierzga – pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym
s. Stanisława Szewczyk – katechetka

WYKAZ SIÓSTR PRACUJĄCYCH W PARAFII
ŚW. JAKUBA W BRZESKU W LATACH 1942 – 2008

Od początku swej działalności Chrystus skupił wokół siebie zarówno mężczyzn jak kobiety; spośród mężczyzn wybrał apostołów i uczniów, których wysłał, aby nauczali o Królestwie Bożym. Natomiast niewiasty – jak opowiadają ewangeliści – towarzyszyły Mu nieustannie, pomagały na różne sposoby i nie opuściły nawet w godzinie konania na krzyżu, a po zmartwychwstaniu Jezusa, włączyły się aktywnie w nurt życia pierwszej gminy chrześcijańskiej. Tak było w ciągu całej historii Kościoła i tak jest dzisiaj.
Jedną z form uczestniczenia w życiu Kościoła są zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie.
Rodzina zakonna Sióstr Służebniczek Starowiejskich prawie od stu lat uczestniczy w życiu naszej parafii. Zaczęło się od pracy opiekuńczej i wychowawczej w powstałej za czasów ks. Romana Mazura Ochronce na Brzezowcu. Potem doszła praca pielęgniarki w szpitalu brzeskim, oraz przy kościele parafialnym w charakterze organistki i zakrystianki, a ostatnio również pracują siostry jako katechetki w przedszkolach.

Poniższy katalog zawiera alfabetyczny spis wszystkich sióstr, które cząstkę swego życia i serca oddały nam, członkom brzeskiej wspólnoty.

 

Siostry Rodaczki

Dane zostały zaczerpnięte z pozycji książkowej pt.: „Wezwał ich Pan” autorstwa ks. Franciszka Kostrzewy. Autor wyraził zgodę na ich internetową publikacje, za co wyrażamy mu ogromną wdzięczność.
1. Michalina, Maria Zachara
2. Anna Agata Matyjasik
3. Anna, Łucja Gzyl
4. Stanisława Kamińska
5. Adela Gzyl
6. Maria Kamińska
7. Kunegunda Janik
8. Antonina, Matylda Rogóż
9. Maria Irena Odroń
10. Maria Brzęk
11. Helena Nosek
12. Barbara Krystyna Buczyńska
13. Małgorzata Izabela Prusak
14. Danuta Bernadetta Świerczek
15. Elżbieta, Maria Mleczko 16. Bernadeta Toboła
17. Ewa Świerczek
18. Elżbieta, Władysława Kłósek
19. Joanna Piech
20. Monika Helena Brzezina
21. Ewa Paulina Mazur
22. Ewa Barbara Dudek

W celu zapisania preferencji Użytkownika ustawienia dostępności zapisywane są w przeglądarce na tym urządzeniu.

Tryb wysokiego kontrastu
Alternatywny tryb wysokiego kontrastu
Rozmiar tekstu
Czcionka dla osób z dysleksją